English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về việc tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017 (31-08-2017 09:24)
Góp ý

 

Đại học Huế trân trọng thông báo kế hoạch tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) năm 2017 do Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước tổ chức với nội dung cụ thể như sau:

 

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 7h30, sáng thứ Sáu, ngày 08 tháng 9 năm 2017.

- Địa điểm: Đại học Huế, Số 03 Lê Lợi, Tp. Huế.

 

2. Thành phần:

Thành viên Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành, liên ngành; Thành viên Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở năm 2017; Ứng viên đăng ký xét công nhận đạt chức danh GS, PGS năm 2017 của Đại học Huế (Danh sách kèm theo).

 

3. Nội dung:

- Hướng dẫn thực hiện Quyết định 174/2008/QĐ-TTg, Thông tư 16/2009/TT-BGDĐT, Thông tư 25/2013/TT-BGDĐT và các văn bản sửa đổi, bổ sung: Quyết định 20/2012/QĐ-TTg, Thông tư 30/2012/TT-BGDĐT, Thông tư 05/2014/TT-BGDĐT;

- Hướng dẫn lập, gửi, quản lý hồ sơ, quy trình xét tính điểm, thẩm định, công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2017;

- Giải đáp thắc mắc liên quan.

 

4. Tài liệu: Toàn bộ tài liệu cần thiết liên quan được in trong cuốn sách “Tài liệu hướng dẫn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017”.

 

5. Liên hệ:

PGS.TS. Nguyễn Khắc Hoàn, Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Điện thoại: 0234.3845799; 0914.050.697

Email: nguyenkhachoan207@gmail.com

 

 

Liên kết
×