English | Français   rss
Liên kết
Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 (10-06-2019 09:17)
Góp ý

Theo Công văn số 105/HĐGSNN-VP ngày 11/6/2019, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) sẽ tổ chức các buổi tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 tại 3 địa điểm trên cả nước. Ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Văn phòng HĐGSNN sẽ phối hợp với Đại học Huế tổ chức tập huấn theo kế hoạch như sau:

 

- Thời gian: từ 8g00 ngày 15/6/2019 (thứ bảy)

- Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi, thành phố Huế.

- Thành phần:

+ Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

+ Đại diện các cơ sở giáo dục đại học và Viện nghiên cứu khoa học có đào tạo trình độ tiến sĩ

+ Ứng viên xét đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2019

+ Các cán bộ giảng viên có quan tâm.

 

Chương trình chi tiết buổi tập huấn có trong Công văn nói trên của HĐGSNN.

 

Để tiện cho công tác tổ chức, quý đại biểu và thầy cô xin vui lòng đăng ký theo mẫu tại đây.

----------------------

*Mời xem các thông tin về xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS trên trang web Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế.

Liên kết
×