English | Français   rss
Liên kết
Thành lập các Hội đồng Giáo sư Cơ sở Đại học Huế năm 2019 (14-05-2019 20:35)
Góp ý

Theo quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 10 tháng 5 năm 2019 Giám đốc Đại học Huế đã ban hành Quyết định số 565/QĐ-ĐHH thành lập 04 Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) Đại học Huế năm 2019. Ngày 15/5/2019 các Hội đồng đã họp bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thư ký (đã được Giám đốc Đại học Huế phê duyệt tại Quyết định số 581/QĐ-ĐHH ngày 16/5/2019). Danh sách thành viên các HĐGSCS Đại học Huế năm 2019 như sau:

 

(Click vào tên thành viên để xem Lý lịch khoa học theo mẫu của HĐGSNN)

 

I. Hội đồng Khoa học Tư nhiên (11 thành viên)

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nam (Nữ)

Học hàm, học vị

Ngành,

chuyên ngành

Thuộc biên chế cơ hữu của CSGDĐH/

Được mời tham gia

Ghi chú

 

1.       

Lê Văn Thuyết

1956

Nam

GS.TS

Toán học, Đại số và Lý thuyết số

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Chủ tịch Hội đồng

2.       

Trần Thái Hòa

1955

Nam

GS.TS

Hóa học, Hóa lý

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Thành viên

3.       

Dương Tuấn Quang

1970

Nam

GS.TS

Hóa học, Hóa lý thuyết và Hóa lý

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Phó Chủ tịch Hội đồng

4.       

Võ Viết Minh Nhật

1974

Nam

PGS.TS

Công nghệ thông tin, Truyền thông và Mạng máy tính

Phó Trưởng Ban Đào tạo - Đại học Huế

Thư ký Hội đồng

5.       

Nguyễn Đình Luyện

1965

Nam

PGS.TS

Hóa học, Hóa phân tích

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Thành viên

6.       

Nguyễn Văn Hợp

1956

Nam

PGS.TS

Hóa học, Hóa phân tích

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Thành viên

7.       

Trương Minh Đức

1971

Nam

PGS.TS

Vật lý, Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Thành viên

8.       

Võ Thanh Tùng

1979

Nam

PGS.TS

Vật lý, Vật lý chất rắn

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Thành viên

9.  

Cao Huy Linh

1965

Nam

PGS.TS

Toán học, Đại số và lý thuyết số

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Thành viên

10.  

Lê Mạnh Thạnh

1953

Nam

PGS.TS

Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Thành viên

11.  

Lê Anh Phương

1974

Nam

PGS.TS

Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Thành viên

 

II. Hội đồng Khoa học Xã hội và Nhân văn (11 thành viên)STT

Họ và tên

Năm sinh

Nam (Nữ)

Học hàm, học vị

Ngành,

chuyên ngành

Thuộc biên chế cơ hữu của CSGDĐH/Được mời tham gia

Ghi chú

 

1.       

Nguyễn Văn Toàn

1956 Nam PGS.TS Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Chủ tịch Hội đồng

2.       

Đoàn Đức Lương

1969

Nam

PGS.TS

Luật học, Luật dân sự và tố tụng dân sự

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Phó chủ tịch Hội đồng

3.       

Hoàng Văn Hiển

1962

Nam

PGS.TS

Lịch sử, Lịch sử thế giới

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Thành viên

4.       

Phạm Thị Hồng Nhung

1976

Nữ

PGS.TS

Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học ứng dụng

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Thành viên

5.       

Phùng Đình Mẫn

1960

Nam

PGS.TS

Tâm lý học, Tâm lý học đại cương

Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Đại học Huế

Thành viên

6.       

Nguyễn Khắc Hoàn

1960

Nam

PGS.TS

Kinh tế, Kinh tế học

Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Đại học Huế

Thư ký Hội đồng

7.       

Trần Văn Phước

1955

Nam

PGS.TS

Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học ứng dụng

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Thành viên

8.       

Hồ Thế Hà

1955

Nam

PGS.TS

Văn học, Văn học Việt Nam

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Thành viên

9.       

Nguyễn Duy Phương

1966

Nam

PGS.TS

Luật học, Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Thành viên

10.  

Trần Thái Học

1952

Nam

PGS.TS

Văn học, Lý luận văn học

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Thành viên

11.  

Trần Hữu Tuấn

1972

Nam

PGS.TS

Kinh tế, Kinh tế môi trường

Khoa trưởng Khoa Du Lịch, Đại học Huế

Thành viên

 

III. Hội đồng Khoa học Nông-Lâm-Ngư-Sinh (11 thành viên)

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nam (Nữ)

Học hàm, học vị

Ngành,

chuyên ngành

Thuộc biên chế cơ hữu của CSGDĐH/Được mời tham gia

Ghi chú

 

1.       

Nguyễn Hoàng Lộc

1962

Nam

GS.TS

Sinh học, Sinh lý thực vật

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Thư ký Hội đồng

2.       

Ngô Đắc Chứng

1953

Nam

GS.TS

Sinh học, Động vật học

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Phó chủ tịch Hội đồng

3.       

Trần Đăng Hòa

1971

Nam

GS.TS

Nông nghiệp,Bảo vệ thực vật

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Thành viên

4.       

Lê Đức Ngoan

1953

Nam

GS.TS

Chăn nuôi, Dinh dưỡng và thức ăn gia súc

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Chủ tịch Hội đồng

5.       

Lê Văn An

1961

Nam

PGS.TS

Chăn nuôi, Dinh dưỡng và thức ăn gia súc

Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Thành viên

6.       

Lê Đình Phùng

1974

Nam

PGS.TS

Chăn nuôi, Dinh dưỡng và môi trường chăn nuôi

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Thành viên

7.       

Huỳnh Văn Chương

1973

Nam

PGS.TS

Nông nghiệp, Quản lý đất đai

Phó Giám đốc Đại học Huế

 

8.       

Đặng Thái Dương

1964

Nam

PGS.TS

Lâm nghiệp, Lâm học

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Thành viên

9.       

Nguyễn Vĩnh Trường

1965

Nam

PGS.TS

Nông nghiệp,

Bảo vệ thực vật

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Thành viên

10.  

Trương Thị Hồng Hải

1976

Nữ

PGS.TS

Nông nghiệp, Trồng trọt

Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Thành viên

11.  

Nguyễn Xuân Bả

1961

Nam

PGS.TS

Chăn nuôi, Chăn nuôi trâu bò

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Thành viên

 

IV. Hội đồng Khoa học Sức khỏe (11 thành viên)STT

Họ và tên

Năm sinh

Nam (Nữ)

Học hàm, học vị

Ngành, chuyên ngành

Thuộc biên chế cơ hữu của CSGDĐH/ Được mời tham gia

Ghi chú

1.       

Cao Ngọc Thành

1958

Nam

GS.TS

Y học, Phụ sản

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Chủ tịch Hội đồng

2.       

Phạm Như Hiệp

1965

Nam

GS.TS

Y học, Ngoại tiêu hóa

Giám đốc Bệnh viện Trung Ương Huế

Thành viên

3.       

Huỳnh Văn Minh

1952

Nam

GS.TS

Y học, Nội khoa

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Phó chủ tịch Hội đồng

4.       

Lê Quan Nghiệm

1955

Nam

GS.TS

Dược học, Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc

Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Thành viên

5.       

Võ Tam

1959

Nam

GS.TS

Y học, Nội khoa

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Thành viên

6.       

Trần Hữu Dàng

1953

Nam

GS.TS

Y học, Nội khoa

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Thành viên

7.       

Lê Trọng Khoan

1955

Nam

PGS.TS

Y học, Chẩn đoán hình ảnh

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Thành viên

8.       

Lê Văn An

1958

Nam

PGS.TS

Y học, Vi sinh

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Thành viên

9.       

Lê Đình Khánh

1965

Nam

PGS.TS

Y học, Ngoại (Tiết niệu)

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Thành viên

10.  

Đặng Công Thuận

1968

Nam

PGS.TS

Y học, Giải phẫu bệnh

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Thành viên

11.  

Võ Văn Thắng

1961

Nam

PGS.TS

Y học, Y tế công cộng

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Thư ký Hội đồng

 

*Xem toàn văn Quyết định 565/QĐ-ĐHH thành lập các Hội đồng ở đây.

Liên kết
×