English | Français   rss
Liên kết
Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 tại Đại học Huế (15-06-2019 14:53)
Góp ý

Ngày 15/6/2019, tại Đại học Huế, Hội đồng Giáo sư Nhà nước phối hợp với Đại học Huế tổ chức tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019. Về phía hội đồng Giáo sư Nhà nước có GS. TS. Lê Quang Cường – Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước, PGS.TS. Trần Anh Tuấn – Chánh Văn phòng HĐGSNN.

 

Tham gia tập huấn đợt này có 44 thành viên của 4 hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2019 (Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội nhân văn, Nông Lâm Ngư Sinh, Khoa học sức khỏe) và 27 ứng viên giáo sư và phó giáo sư năm 2019. Đợt này, có 24 ứng viên thuộc Đại học Huế, trong đó có 05 ứng viên Giáo sư và 19 ứng viên Phó Giáo sư.

 

Tại buổi tập huấn, các thành viên hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Huế và các ứng viên được phổ biến và thảo luận xung quanh nội dung các tiêu chuẩn và quy trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019, một số nội dung trong Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 và các văn bản liên quan.

 

Theo lịch, từ ngày 10/7 – 10/8, các hội động giáo sư cơ sở sẽ xét công nhận đạt thiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; từ 05/9 – 30/9 là các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành và từ 20 – 25/10/2019 là Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

 

PV

Liên kết
×