English | Français   rss
Liên kết
Thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo: “Định hướng xây dựng Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn tiệm cận chuẩn quốc tế” (06-11-2018 14:10)
Góp ý

 

Tạp chí Khoa học Đại học Huế dự kiến tổ chức "Hội thảo Định hướng xây dựng Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn tiệm cận chuẩn quốc tế" như sau:

 

Thời gian: Thứ năm (22/11/2018)

 

Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi, Tp Huế

 

Thành phần

-          Lãnh đạo Tạp chí Khoa học Đại học Huế (TCKHĐHH)

-          Ban biên tập TCKHĐHH: Khoa học Xã hội & Nhân văn (KHXH&NV), cộng tác viên biên tập Tạp chí KHXH&NV

-          Đại diện lãnh đạo Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Ban Đào tạo

-          Báo cáo viên

-          Giảng viên, nghiên cứu sinh ngành KHXH&NV

-          Cán bộ Văn phòng TCKHĐHH

 

Nội dung

-          Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm viết bài báo KHXH&NV định hướng quốc tế

-          Tập huấn cách thức viết bài báo tiếng Anh ngành KHXH&NV theo định hướng quốc tế

-          Trao đổi về định hướng phát triển TCKHĐHH: KHXH&NV theo hướng đạt chuẩn quốc tế

-          Báo cáo tình hình xuất bản bài báo bằng tiếng Anh của TCKHĐHH: KHXH&NV

 

Chương trình hội thảo 

 

Sáng: 7h00–11h30

Thời gian

Nội dung

Người đảm nhiệm

7h00–7h30

Đón tiếp Đại biểu

Ban tổ chức

7h30–7h45

Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu

TS. Trần Xuân Mậu

Thư ký Tòa soạn

7h45–8h00

Phát biểu Khai mạc

 

TS. Đỗ Thị Xuân Dung

Trưởng Ban Biên tập TCKHĐHH: KHXH&NV

8h00–08h20

Tham luận

PGS.TS. Lê Phạm Hoài Hương

8h20–8h40

Tham luận

TS. Lê Nam Trung Hiếu

8h40–9h00

Tham luận

TS. Nguyễn Văn Huy

9h00–9h20

Tham luận

TS. Lê Thị Nga

9h20–10h00

Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng hệ thống quản lý điều hành jos

Th.S. Dương Đức Hưng

10h00–11h30

Họp Định hướng hoạt động của Tạp chí XHNV và thảo luận

TS. Đỗ Thị Xuân Dung

Chiều: 14h00­–17h00

Thời gian

Nội dung

Người đảm nhiệm

14h00–16h00

Tập huấn về cách thức viết bài báo quốc tế ngành KHXH&NV

TS. Vương Quân Hoàng

ĐH Thành Tây, Hà Nội.

16h00–17h00

Tình hình viết bài báo bằng tiếng Anh tại TCKHĐHH: KHXH&NV

TS. Trần Xuân Mậu

Thư ký Tòa soạn

 

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×