English | Français   rss
Liên kết
Nâng cao kỹ năng viết bài báo khoa học bằng tiếng Anh (04-07-2017 10:16)
Góp ý

 

Trong khuôn khổ Dự án nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học Đại học Huế theo chuẩn quốc tế, trong 2 ngày 3 – 4/7, Tạp chí Khoa học Đại học Huế tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng viết bài báo khoa học bằng tiếng Anh. Người trình bày là GS. Kim Hyungsun, Đại học Inha Hàn Quốc, Tổng thư ký Hội đồng biên tập viên khoa học châu Á. Lớp tập huấn thu hút gần 200 học viên là cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên trong toàn Đại học Huế.

 

 

Giáo sư Kim Hyungsun đã có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy viết học thuật và kinh nghiệm xuất bản cho các nhà nghiên cứu và biên tập viên châu Á. Ông đã làm biên tập viên và thành viên hội đồng biên tập cho nhiều tạp chí và đã từng là thành viên trong Ban tuyển chọn tạp chí của Scopus-Elsevier. Hiện nay, ông đang đảm nhiệm chức danh này cho Hàn Quốc. Từ năm 2014, GS. Kim là Tổng thư ký của Hiệp hội Tổng biên tập khoa học Châu Á (Council of Asian Science Editors) và là Chủ tịch của Hội đồng Tổng biên tập khoa học của Hàn Quốc (Korean Council of Science Editors).  

 

Nội dung tập huấn tập trung vào các vấn đề: viết bài báo khoa học, các nguyên tắc viết bài báo và viết bản thảo (mở đầu, phương pháp, kết quả, thảo luận, kết luận, tài liệu tham khảo, tóm tắt, tiêu đề, đạo văn…); làm thế nào để nộp bài/ đăng bài có hiệu quả (viết thư giới thiệu, tiêu chuẩn phản biện, trả lời phản biện; giới thiệu về thông lệ xuất bản, làm thế nào để thích nghi với môi trường xuất bản thay đổi nhanh chóng với các tạp chí quốc tế nổi tiếng và làm thế nào để quản lý các bài báo đã xuất bản, gia tăng số lần trích dẫn và chỉ số H để nâng cao khả năng xuất hiện đối với bài báo của mình.

 

PV

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×