English   rss
Liên kết
Kế hoạch hoạt động phong trào năm 2017 (12-01-2017 08:41)
    Thực hiện chương trình công tác của Đại học Huế, trên cơ sở kế hoạch hoạt động của các đơn vị: Ban Công tác học sinh, sinh viên; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Hội Sinh viên Đại học Huế; Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Huế, căn cứ tình hình thực tiễn công tác trong thời gian tới, Đại học Huế thống nhất Kế hoạch hoạt động phong trào năm 2017 nhằm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ,... Chi tiết...

Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong Đại học Huế (02-11-2016 09:16)
Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong Đại học Huế từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 Chi tiết...

Mẫu đơn xin miễn giảm học phí
Mẫu đơn xin miễn giảm học phí Chi tiết...

Mẫu đơn xin chuyển trường (01-11-2016 09:31)
Mẫu đơn xin chuyển trường Chi tiết...

Mẫu đơn xin thôi học (28-09-2016 04:29)
Đơn xin thôi học Chi tiết...

tinkhac Mẫu đơn xin vào học lại (31-08-2016 04:32)
Liên kết
Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM