English   rss
Liên kết
Đại học Huế: Đưa chương trình khởi nghiệp thành hoạt động thường niên (29-01-2018 17:19)
  Để giúp sinh viên Đại học Huế nâng cao năng lực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp và nâng cao vị thế, Đại học Huế đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp trong sinh viên, đưa chương trình khởi nghiệp thành hoạt động thường niên, bắt đầu bằng dự án khởi nghiệp 2018 do cộng đồng Pháp ngữ tài trợ. Sinh viên Đại học Huế, ngay khi bắt đầu từ năm... Chi tiết...

Chương trình ''Kick - Off khởi nghiệp: Từ ý tưởng đến sản phẩm'' (23-01-2018 02:26)
Với mục đích tạo dựng, phát huy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên (HSSV), phát triển các ý tưởng sáng tạo, tạo sân chơi bổ ích, thiết thực cho HSSV của các trường đại học thành viên, phân hiệu và các khoa trực thuộc Đại học Huế; hỗ trợ sinh viên phát triển các kỹ năng mềm, kết nối các nhà tuyển dụng giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm phù hợp, ổn định, Đại học Huế... Chi tiết...

Chương trình học bổng Excellence Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam năm 2018 - 2019 (23-10-2017 08:46)
  Thông báo về chương trình học bổng trình độ thạc sĩ 2 hay tiến sĩ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.    Chi tiết...

Chương trình học bổng của Chính phủ Ireland niên khóa 2018-2019 (19-10-2017 09:36)
  Chương trình học bổng của Chính phủ Ireland niên khóa 2018-2019 dành cho các ứng cử viên Việt nam trong khuôn khổ chương trình Chia sẻ Kinh nghiệm Phát triển Ireland - Vietnam (IDEAS) Chi tiết...

Công văn triển khai Hội nghị học tập tốt, rèn luyện tốt. (28-09-2017 09:26)
  Đại học Huế tổ chức hội nghị biểu dương sinh viên“Học tập tốt, rèn luyện tốt” lần thứ VIII, giai đoạn 2015-2017 vào tháng 12/2017. Để Hội nghị diễn ra theo đúng thời gian, kế hoạch và đạt kết quả tốt, Đại học Huế đề nghị các đơn vị triển khai ngay một số nội dung công việc như sau: Chi tiết...

tinkhac Mẫu đơn (19-07-2017 15:49)
tinkhac Thông báo tuyển dụng (15-07-2017 10:02)
Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê