English | Français   rss
topfreeporn suckporn freepornfull babeporn moreporn realpornworld
Liên kết
Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam thông báo tuyển dụng nhân sự cho nhà máy Bình Phước
  Công ty C.P là một công ty thuộc tập đoàn C.P.(Charoen Pokphand) Thái Lan. Công ty sản xuất kinh doanh đa ngành nghề và là một trong những công ty mạnh nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực Công - Nông nghiệp, điển hình là lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, hoạt động chăn nuôi, sản xuất lương thực, thực phẩm chất lượng cao và an toàn đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.... Chi tiết...

Chương trình làm việc tại Nhật Bản
Chương trình làm việc tại Nhật Bản do Đại học Huế tổ chức với sự phối hợp quản lý của Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế và Canvas Gate .Inc, mang đến cho các bạn sinh viên cơ hội được làm việc tại Nhật Bản với mức lương kỹ sư và chi phí tối giản. Chi tiết...

Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên hệ chính quy.
  Quyết định số 1492/QĐ-ĐHH ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên hệ chính quy Đại học Huế. Chi tiết...

Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Đại học Huế (26-08-2019 09:14)
Quyết định số 700/QĐ-ĐHH ngày 30 tháng 5 năm 2019 Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Đại học Huế. Chi tiết...

Thông tin học bổng WOP‐P EMJMD của Erasmus+
  Học bổng thạc sĩ WOP‐P EMJMD được tài trợ bởi Erasmus+ về lĩnh vực: tâm lý học việc làm, tổ chức và nhân sự (Master on Work, Organizational and Personnel Psychology).  Thời gian: từ 01/11/2018 đến 31/01/2019.   Chi tiết...

Liên kết
×