English   rss
Liên kết
Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 (25-08-2017 11:46)

 

Ngày 24/8/2017, Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đại học Huế đã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế, lãnh đạo các ban chức năng, các trường đại học thành viên, khoa, đơn vị trực thuộc. 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đại học Huế chủ trì hội nghị

 

 

Tại hội nghị, TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, năm học với nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế và là năm học tổng kết nhiệm kỳ 2011–2016 của Ban Giám đốc Đại học Huế, bắt đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021, với nhiều kết quả trên các mặt công tác trong bối cảnh cả nước tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của BCH TW và Chương trình hành động của Bộ GD-ĐT về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

 

TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017

 

Về đào tạo, Đại học Huế đã thực hiện việc uỷ quyền của Bộ GD-ĐT trong việc thẩm định, mở ngành; đẩy mạnh lien thông trong đào tạo ; ổn định quy mô đào tạo với gần 45.000 sinh viên chính quy, 3.500 học viên cao học, 439 nghiên cứu sinh, 1.029 học viên CKI, CKII và bác sĩ nội trú.

 

Năm học 2016 – 2017, Đại học Huế tập trung thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục, củng cố bộ phận ĐBCL các trường trường thành viên, đơn vị trực thuộc; triển khai đánh giá nội bộ chương trình đào tạo và chuẩn bị và tiến hành đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn Việt Nam; tiến hành kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo đủ điều kiện theo tiêu chuẩn AUN-QA; đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở đào tạo 8 trường đại học thành viên. Hoạt động khoa học công nghệ được rà soát, tổ chức lại theo hướng hiệu quả; xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, chuyên sâu, có khả năng đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ KHCN có tính ứng dụng cao, tạo được sản phẩm KHCN. Hợp tác quốc tế phát triển theo hướng thúc đẩy mạnh mẽ trao đổi giảng viên, sinh viên, triển khai các chương trình liên kết đào tạo, nghiên cứu chung.

 

Năm học 2017 – 2018, trong bối cảnh ngành giáo dục đang tiến hành rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giảng viên; đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, tăng cường hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục; tạo điều kiện thuận lợi để phân tầng, xếp hạng đại học, từng bước đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, Đại học Huế tập trung cao các nguồn lực, giải pháp đồng bộ và tinh thần quyết liệt để nâng cao chất lượng đào tạo, gắn với thị trường lao động trong nước và khu vực; hướng đến tự chủ đại học và phát huy tiềm lực đội ngũ cán bộ có trình độ cao để nâng cao hiệu quả trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế. Tiến hành kiểm định các chương trình đào tạo đại học theo tiêu chuẩn quốc tế, phấn đấu đến năm 2020 Đại học Huế được xếp thứ hạng cao trong nước (nhóm 5), thứ hạng 300 châu Á và 3000 của thế giới.

 

 

PGS.TS. Lê Văn An, Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm phát biểu tại Hội nghị

 

TS. Lê Anh Phương, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm phát biểu tại Hội nghị

 

 

Tại hội nghị, lãnh đạo Đại học Huế, các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc đã thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm của Đại học Huế:

1. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, viên chức lãnh đạo, quản lý; xây dựng và phát triển quy mô, cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, tự chủ

2. Rà soát các ngành đào tạo, ưu tiên phát triển đào tạo chất lượng cao, đào tạo theo nhu cầu xã hội, đào tạo bằng tiếng Anh, liên kết đào tạo với nước ngoài; triển khai kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA và các chuẩn quốc tế; đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp cho sinh viên

3. Phát huy tiềm lực đội ngũ cán bộ trong công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng giáo dục, trao đổi giảng viên, sinh viên ra nước ngoài

4. Đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học; xây dựng cơ sở vật chất dùng chung, điều phối cơ sở vật chất và thiết bị trong Đại học Huế để phát huy hiệu quả sử dụng

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của Đại học Huế; tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông quảng bá.

Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đó, Đại học Huế xác định các nhóm giải pháp sau: 1. Hoàn thiện hệ thống quản lý các cấp; 2. Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, viên chức lãnh đạo, quản lý; 3. Chuẩn hóa chương trình và hoạt động đào tạo theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế; 4. Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục; 5. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; 6. Tăng cường các nguồn lực đầu tư.

 

Dựa trên Kế hoạch năm học 2017 – 2018, các trường đại học thành viên, phân hiệu, các khoa và đơn vị trực thuộc sẽ triển khai xây dựng phương hướng nhiệm vụ cụ thể để thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. 

 

PV

 

 

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê
×