English | Français   rss
Liên kết
Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 (11-09-2020 17:23)
Góp ý

Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Đại học Huế năm 2020 công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 (điểm sàn) vào các ngành đào tạo thuộc Đại học Huế theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 cụ thể như sau:

 

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
×