English | Français   rss
Liên kết
Công bố kết quả xét tuyển thẳng vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2020 (19-08-2020 10:34)
Góp ý

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo kết quả xét tuyển thẳng (đối với thí sinh là đối tượng được quy định tại điều 2 và các điểm a, b, c, d, e Khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh hiện hành) vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 cụ thể như sau:

 

Chi tiết thông báo và danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng thí sinh có thể xem ở file đính kèm.

 

 TB_KET_QUA_TUYEN_THANG.pdf 

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
×