English | Français   rss
Liên kết
Thông báo bổ sung ngành đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (ngành Tâm lý học giáo dục) (22-08-2020 07:53)
Góp ý

Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Đại học Huế năm 2020 thông báo bổ sung ngành Tâm lý học giáo dục vào danh mục ngành tuyển sinh bổ sung đợt 1 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT với thông tin cụ thể như sau:

 

1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 21/8/2020 đến hết ngày 31/8/2020.

 

2. Thông tin ngành đăng ký xét tuyển

Mã trường

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp

Chỉ tiêu

DHS

                 Tâm lý học giáo dục

7310403

  1. Toán, Sinh học, Hóa học

B00

20

2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C00

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

3. Điều kiện xét tuyển

Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) mỗi môn học của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12. Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải ≥18.0 (chưa nhân hệ số và chưa cộng điểm ưu tiên).
Chi tiết thông báo thí sinh có thể xem ở file đính kèm...

 

 

File đính kèm:

 TB_BOSUNG_NGANH_DKXT.pdf

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
×