English | Français   rss
Liên kết
43 Nhà giáo Đại học Huế được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017 (02-02-2018 05:07)
Góp ý

 

Ngày 31/01/2018 và 01/02/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN) nhiệm kỳ 2014-2019 đã họp Kỳ họp lần thứ VII. Tại Kỳ họp, HĐCDGSNN đã xét duyệt, bỏ phiếu tín nhiệm ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017, trong đó, có 43 nhà giáo thuộc Đại học Huế. 

 

 

Danh sách 43 Nhà giáo Đại học Huế đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017 cụ thể như sau:

 

TT

GIÁO SƯ

Ngành, chuyên ngành

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Dương Tuấn

Quang

Hóa học

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

2

Trần Đăng

Hòa

Nông nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

3

Phạm Như

Hiệp

Y học

Bệnh viện Trung ương Huế, giảng viên thỉnh giảng của Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế

 

 

TT

PHÓ GIÁO SƯ

Ngành, chuyên ngành

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Hoàng Thái

Long

Hóa học

Trường Đại học Khoa Học, Đại học Huế

2

Nguyễn Thị Ái

Nhung

Hóa học

Trường Đại học Khoa Học, Đại học Huế

3

Nguyễn Hải

Phong

Hóa học

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

4

Nguyễn Quang

Tuấn

Khoa học Trái đất

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

5

Trần Anh

Tuấn

Khoa học Trái đất

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

6

Trương Tấn

Quân

Kinh tế

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

7

Lê Văn

Dân

Thủy sản

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

8

Nguyễn Xuân

Hòa

Thú y

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

9

Ngô Hữu

Toàn

Thủy sản

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

10

Nguyễn Duy Quỳnh

Trâm

Thủy sản

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

11

Lê Như

Cương

Nông nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

12

Trần Thanh

Đức

Nông nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

13

Nguyễn Hoàng Khánh

Linh

Nông nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

14

Phan Thị Phương

Nhi

Nông nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

15

Trần Nam

Thắng

Nông nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

16

Nguyễn Đình

Thi

Nông nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

17

Nguyễn Văn

Toản

Nông nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

18

Nguyễn Hiền

Trang

Nông nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

19

Nguyễn Viết

Tuân

Nông nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

20

Lê Quang

Vĩnh

Nông nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

21

Lê Anh

Phương

Công nghệ thông tin

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

22

Trần Kiêm

Minh

Giáo dục học

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

23

Hoàng Văn

Đức

Hóa học

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

24

Hoàng Chí

Hiếu

Sử học

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

25

Lê Thành

Nam

Sử học

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

26

Nguyễn Tất

Thắng

Sử học

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

27

Bùi Thị

Thảo

Sử học

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

28

Thái Phan Vàng

Anh

Văn học

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

29

Trần Thị

Sâm

Văn học

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

30

Bùi Đình

Hợi

Vật lý

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

31

Tôn Nữ Phương

Anh

Y học

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

32

Lê Lam

Hương

Y học

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

33

Nguyễn Hoàng

Lan

Y học

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

34

Nguyễn Văn

Mão

Y học

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

35

Nguyễn Văn

Minh

Y học

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

36

Phùng

Phướng

Y học

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

37

Nguyễn Minh

Tâm

Y học

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

38

Lê Thanh

Thái

Y học

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

39

Nguyễn Đình

Toàn

Y học

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

40

Lê Văn Ngọc

Cường

Y học

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

 

Tính đến nay, Đại học Huế có  tổng số 270 GS, PGS, trong đó:15 GS và 255 PGS.

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×