English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế đẩy mạnh xây dựng các nhóm nghiên cứu (17-01-2018 09:07)
Góp ý

 

Ngày 17/01/2018, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác Đại học Huế quý I năm 2018. Tham dự Hội nghị có Hiệu trưởng các trường đại học thành viên; Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

 

 

 Hội nghị giao ban công tác Đại học Huế Quý I năm 2018

 

Hội nghị giao ban công tác quý I/2018 được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác quý IV/2017 và triển khai kế hoạch công tác quý I/2018. Trong quý IV năm 2017, Đại học Huế đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trên các mặt công tác: hoàn thiện Đề án thành lập Trường Đại học Du lịch trình Bộ Giáo dục và Đào tạo và tiếp tục xây dựng đề án thành lập Khoa Quốc tế, Đại học Huế; mở mới 3 ngành đào tạo: Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống (Khoa Du lịch), Kinh tế xây dựng (Phân hiệu tại Quảng Trị) đưa vào tuyển sinh năm 2018; xây dựng chỉ tiêu đào tạo đại học, sau đại học năm 2018 và triển khai công tác quảng bá tuyển sinh; xúc tiến các chương trình hợp tác đào tạo với Viện Công nghệ Dublin, đề án liên kết đào tạo với Lào, Campuchia, Myanmar. Xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất tại các đơn vị để xếp hạng Đại học Huế theo QS Ranking; tổ chức các hội nghị quốc tế thuộc chương trình VLIR-IUC; tiếp đón và tổ chức thành công buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ tại Đại học Huế…

 

Tại Hội nghị, sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự, Giám đốc Đại học Huế lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong quý I năm 2018: đẩy mạnh xây dựng và tạo cơ chế hoạt động các nhóm nghiên cứu mạnh của Đại học Huế; tìm kiếm các dự án, chương trình nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế; kết hợp hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo và xuất bản các công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế; chuẩn bị các điều kiện để thực hiện đánh giá chất lượng cơ sở đào tạo Đại học Huế theo chương trình SHARE; tổ chức hội thảo chuyên đề về công tác tự chủ đại học, tranh thủ các ý kiến đóng góp, xây dựng lộ trình thực hiện; thống nhất tên miền Đại học Huế và các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc tạo thuận lợi cho việc thông tin và nâng cao thứ bậc xếp hạng đại học; triển khai các hoạt động khởi nghiệp cho sinh viên; tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất, mừng Đảng, mừng Xuân 2018 cho cán bộ viên chức, lao động và sinh viên đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm…

 

  

Trần Đức

 

 

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×