English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Đại học Huế (28-12-2017 09:48)
Góp ý

 

Ngày 28/12/2017, Cơ quan Đại học Huế tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Đại học Huế năm học 2017 – 2018. Tham dự và chủ trì Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế, Thủ trưởng Cơ quan Đại học Huế; TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; TS. Hoàng Kim Toản, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Cơ quan Đại học Huế.

 

 

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Đại học Huế năm học 2017 - 2018

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Báo cáo thu chi tài chính của Cơ quan năm 2016 – 2017 và phát động thi đua năm học 2017 – 2018.

 

Năm học 2016 – 2017, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Đại học Huế đã đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học. Kiện toàn bộ máy quản lý Đại học Huế, các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ 2016 – 2021; tổ chức lại một số đơn vị thuộc khối văn phòng, các ban chức năng và tái cấu trúc lại một số đơn vị trực thuộc. Tham mưu tốt công tác quản lý, điều hành của Đại học Huế trên các mặt công tác. Tổ chức thành công kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017. Hoàn thành đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở đào tạo cho tất cả 8 trường đại học thành viên; tư vấn đánh giá ngoài chất lượng cơ sở đào tạo cho các trường Nông Lâm, Y Dược, Khoa học, Sư phạm, Ngoại ngữ, Kinh tế. Tham mưu đẩy mạnh công tác khen thưởng khuyến khích tài năng trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khen thưởng cho một số giảng viên đã tập hợp thành nhóm nghiên cứu mạnh. Công tác hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng và khai thác hiệu quả…

 

Năm học 2017 – 2018, Cơ quan Đại học Huế xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện chính sách đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước về công tác tại Đại học Huế, nhất là đối với những lĩnh vực thuộc thế mạnh; rà soát và quy hoạch lại các ngành đào tạo để đáp ứng nhu cầu xã hội; xây dựng các ngành đào tạo mới, các ngành chất lượng cao, đào tạo bằng tiếng Anh, đào tạo liên kết với nước ngoài; thực hiện đồng bộ các hoạt động để tham gia xếp hạng theo chuẩn QS ranking (Asia), Webometrics, xếp hạng nhóm Việt Nam…

 

Trần Đức

 

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×