English | Français   rss
Liên kết
Buổi giới thiệu thông tin về chương trình học bổng MEXT của Bộ Giáo dục - chính phủ Nhật Bản năm 2015 (08-05-2015 03:45)
Góp ý

 

Nhằm giúp cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Huế tiếp cận được các cơ hội học tập tại Nhật Bản, Đại học Huế và Trường Đại học Shizuoka, Nhật Bản sẽ phối hợp tổ chức buổi giới thiệu thông tin về chương trình học bổng MEXT của Bộ Giáo dục - chính phủ Nhật Bản năm 2015, cụ thể như sau:

 
1.      Thời gian: 16:00 -17:30 ngày 12 tháng 5 năm 2015
2.      Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Nhà số 4 Lê Lợi.
3.      Đối tượng và loại hình học bổng:
-         Chương trình học bổng Đại học (Cử nhân): dành cho các ứng viên là sinh viên đang theo học năm thứ 1 hoặc thứ 2 tại Đại học Huế.
-         Chương trình học bổng sau Đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ): dành cho các cán bộ, giảng viên Đại học Huế có kinh nghiệm công tác từ 02 năm trở lên.

 

Liên kết
×