English | Français   rss
Liên kết
Buổi giới thiệu thông tin về các chương trình đào tạo và học bổng của Đại học Carnegie, Úc (18-07-2015 00:00)
Góp ý

Nhằm giúp cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Huế tiếp cận được các cơ hội học tập tại Úc, Đại học Huế và Đại học Carnegie Mellon, Úc (CMU-A) sẽ phối hợp tổ chức buổi giới thiệu thông tin về các chương trình đào tạo và chương trình học bổng của CMU-A năm 2015, cụ thể như sau:

 
Thời gian: 14:30 -16:30 ngày 22 tháng 7 năm 2015
 
Địa điểm: Hội trường I.2, Nhà số 4 Lê Lợi. 
Liên kết
×