English | Français   rss
Liên kết
Cuộc thi Green Talents của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Đức (22-04-2015 09:55)
Góp ý

 

Cuộc thi Green Talents là cuộc thi dành cho các nhà nghiên cứu trẻ làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển bền vững. Các ứng viên được trao giải sẽ được mời tham gia một diễn đàn khoa học kéo dài 2 tuần và một khóa nghiên cứu ngắn hạn (tối đa 3 tháng) tại một cơ sở nghiên cứu ở Đức. Tất cả chi phí liên quan đều được Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Đức tài trợ.

 

Điều kiện chung đối với ứng viên: Không quá 32 tuổi vào thời điểm nộp hồ sơ; có bằng ThS/TS trong một lĩnh vực liên quan đến phát triển bền vững; không phải công dân Đức hoặc đang sinh sống tại Đức.

 

Hạn nộp hồ sơ: 2/6/2015

 

Thông tin chi tiết có tại http://greentalents.de/

 

 

 

 

 

Liên kết
×