English | Français   rss
Liên kết
Thông báo xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 đối với thí sinh thuộc các huyện nghèo và thí sinh là người dân tộc rất ít người (14-05-2015 02:58)
Góp ý

Ngày 12/5/2015, Đại học Huế đã có thông báo xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 đối với thí sinh thuộc các huyện nghèo và thí sinh là người dân tộc rất ít người. 

 

Xem toàn văn thông báo.

Liên kết
×