English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi thử IELTS (26-05-2015 17:23)
Góp ý

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Huế và Viện Anh ngữ (ELI) tại Đà Nẵng, trong thời gian tới Viện Anh ngữ (ELI) tại Đà Nẵng sẽ phối hợp với Đại học Huế tổ chức kỳ thi thử IELTS miễn phí dành cho cán bộ và sinh viên Đại học Huế, cụ thể như sau:

- Thời gian: 13g00 – 16g00 ngày 05 tháng 6 năm 2015.

- Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế, 04 Lê Lợi, Huế.

- Số lượng: 35 thí sinh.

- Thời hạn đăng ký: trước ngày 30 tháng 5 năm 2015.

Đại học Huế xin thông báo và đề nghị quý đơn vị phổ biến thông tin này cho các cá nhân quan tâm tham gia đăng ký.

Địa chỉ đăng ký: Ban Hợp tác Quốc tế Đại học Huế, số 03 Lê Lợi, Huế.

Liên kết
×