English | Français   rss
Liên kết
Chương trình học bổng của chính phủ Áo trong khuôn khổ hoạt động của ASEA-UNINET (05-06-2015 02:49)
Góp ý

Đại học Huế trân trọng thông báo đến quý đơn vị thông tin về chương trình học bổng Tiến sĩ và Sau Tiến sĩ của chính phủ Áo trong khuôn khổ hoạt động của ASEA-UNINET (Science and Technology Grants for Vietnam 2015) dành cho các ứng viên thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế và y học, cụ thể như sau:

 

1. Các loại hình học bổng:

- Chương trình học bổng Tiến sĩ toàn phần (01- 03 năm).

- Chương trình học bổng nghiên cứu sau Tiến sĩ (03-06 tháng).

2. Yêu cầu:

- Độ tuổi: Không quá 30 đối với nghiên cứu sinh Tiến sĩ, không quá 35 đối với nghiên cứu sau Tiến sĩ.

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh (hoặc tiếng Đức) thành thạo

- Được một trường đại học tại Áo chấp nhận và gửi thư mời.

3. Hồ sơ bao gồm: 

- Đơn theo mẫu

- Lý lịch khoa học

- Đề cương nghiên cứu

- Thư chấp nhận do Giáo sư của một đại học ở Áo viết.

4. Thời hạn nộp hồ sơ:   Trước ngày: 31 tháng 7 năm 2015

5. Địa chỉ nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ đến địa chỉ sau:

PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh - Điều phối viên ASEA-UNINET

Ban Hơp tác Quốc tế.

03 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 054 3894 555                 Email: hhhanh@hueuni.edu.vn

Liên kết
×