English | Français   rss
Liên kết
Các chương trình học bổng của DAAD (17-05-2010 10:02)
Góp ý
Các chương trình học tập và nghiên cứu tại Đức bằng tiếng Anh bao gồm: Học bổng nghiên cứu dành cho Nghiên cứu sinh và Cán bộ khoa học trẻ; Chương trình mời lại/nghiên cứu chuyên sâu dành cho cán bộ khoa học, nghiên cứu sinh; Các khóa học bổ sung (cao học) dành cho các nước đang phát triển; Học bổng thạc sỹ chuyên ngành Luật và Ngôn ngữ Đức; Học bổng đào tạo chuyên sâu ngành y (Không đào tạo bác sĩ chuyên khoa); Học bổng hỗ trợ Chương trình học bổng Chính phủ Việt nam.  

1. Học bổng nghiên cứu dành cho nghiên cứu sinh và cán bộ khoa học trẻ:

Mục tiêu:                                          

 • Thực hiện hoàn chỉnh đề tài nghiên cứu (Ph.D.) tại một trường đại học Đức. Học bổng Ph.D. dành cho những đề tài không đủ điều kiện nghiên cứu, hướng dẫn để thực hiện trong nước hoặc nội dung đề tài cần phải nghiên cứu tại Đức.
 • Thực hiện một phần đề tài nghiên cứu tại một trường Đại học Đức trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu trong nước (kể cả chương trình "DAAD-Sandwich-Model/Chương trình đồng hướng dẫn" dành cho các nước đang phát triển). Thông tin chi tiết: http://www.daadvn.org/vn/hb/ccthn/dongtaitro.html
 • Thực hiện một đề tài nghiên cứu hoặc một phần đề tài nghiên cứu tại một trường Đại học Đức song không nhận văn bằng tốt nghiệp của Đức.

Thời hạn:

 • Thời hạn học bổng dựa trên cơ sở đề cương nghiên cứu và kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu. Tối đa 6 tháng cho nghiên cứu ngắn hạn; 3 năm cho một luận văn tiến sĩ hoàn chỉnh, trường hợp ngoại lệ có thể kéo dài đến 4 năm.

Điều kiện:

 • Đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy, muộn nhất, tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu phải có bằng Diplom (hệ chính quy được coi tương đương với các trường Uni, TU của Đức) hoặc Master hoặc trong trường hợp ngoại lệ đã tốt nghiệp cử nhân hệ chính qui (Bachelor), hoặc đã có bằng tiến sĩ (nghiên cứu sau tiến sĩ).
 • Giấy xác nhận hướng dẫn khoa học và cam kết bố trí chỗ làm việc tại trường hoặc viện nghiên cứu của giáo sư Đức. Phải có ý kiến đánh giá đề cương nghiên cứu của giáo sư hướng dẫn và nộp cùng với hồ sơ xin học bổng.
 • Bên cạnh những kết quả học tập từ trước đến nay, yếu tố quan trọng là đề cương nghiên cứu có tính thuyết phục cao và có kế hoạch thực hiện đề tài tốt trong thời gian nghiên cứu ở Đức. Điều này phải được giáo sư hướng dẫn thống nhất khẳng định với bộ môn/khoa chuyên ngành.
 • Các cán bộ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật hoàn toàn có thể nghiên cứu bằng tiếng Anh nếu nơi sang nghiên cứu chấp thuận. Sau khi trúng học bổng, tùy theo từng trường hợp cụ thể, trước khi bắt đầu nghiên cứu sẽ được tham gia một khóa học tiếng Đức miễn phí tại Việt nam và Đức. Khóa học này không quá 8 tháng cho cả thời gian nghiên cứu.

Thông tin chi tiết: http://www.daadvn.org/vn/hb/ccthn/hocbongnghiencuu.html

2. Chương trình mời lại/nghiên cứu chuyên sâu:         

Dành cho giảng viên đại học cũng như cán bộ khoa học đã có bằng Tiến sĩ của Việt Nam và của Đức, đang làm việc tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu thuộc trường hoặc trong khuôn khổ những hiệp định song phương giữa DAAD và Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS). Thời gian lưu trú tại Đức tối thiểu 3 tuần, tối đa 2 tháng. Trong trường hợp ngoại lệ có thể dài hơn.

Thông tin chi tiết: http://www.daadvn.org/vn/hb/ccthn/chuongtrinhmoilai.html

3. Các khóa học bổ sung (cao học) dành cho các nước đang phát triển:

Danh mục các khoá học: http://www.daadvn.org/vn/hb/ccthn/hbcnphattrien.html               

Đối tượng: Có kinh nghiệm công tác thực tiễn tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực liên quan đến khoá học định xin học bổng. Giới hạn tuổi tuỳ từng khoá (32 hoặc 36). Không dành cho giảng viên đại học và cán bộ sẽ trở thành giảng viên đại học.

Ngoại lệ: Có ba khóa học dành cho cán bộ đang công tác tại các trường Đại học và cán bộ khoa học. Đó là những khóa học sau đây:

- Development Studies, - ZEF, Trường Đại học Tổng hợp Bonn. Thông tin chi tiết: www.zef.de

-  Agraroekonomie: Trường Đại học Tổng hợp Giessen/Hohenheim. 

Thông tin chi tiết: www.uni-giessen.de/Regionalplan/daad/daad.htm; www.uni-hohenheim.de/490c

- Industrial Mathematics: Sandwich-PhD-Programm/Chương trình đồng hướng dẫn Nghiên cứu sinh, Trường Đại học Kaiserslautern.

Thông tin chi tiết: www.mathematik.uni-kl.de/grad_school/sandwich_PhD.htm

4. Học bổng thạc sỹ chuyên ngành Luật và Ngôn ngữ Đức:

Ưu tiên giảng viên đại học chuyên ngành liên quan. Học bằng tiếng Đức.          

5. Học bổng đào tạo chuyên sâu ngành y (Không đào tạo bác sĩ chuyên khoa):

Cơ Quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) không tài trợ cho việc đào tạo hoàn chỉnh một khóa học bác sĩ chuyên khoa. Học bổng đào tạo chuyên sâu ngành y dài nhất là một năm tại một bệnh viên thuộc trường Đại học chỉ có thể được xem xét với các điều kiện sau đây:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc lĩnh vực Y học, ít nhất hệ 7 năm cũng như có giấy xác nhận được phép hành nghề bác sĩ trong lĩnh vực chuyên khoa của mình tại Việt Nam (Bác sĩ của các nước đang phát triển phải chứng minh ít nhất đã có 3 năm kinh nghiệm thực tiễn sau khi tốt nghiệp đại học).
 • Đã bắt đầu chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa trong nước và hoàn toàn đủ khả năng tiếp tục chương trình đào tạo này đến kết thúc (tốt nghiệp) ở đó.
 • Đang học tập hoặc đang làm việc tại một bệnh viện trong nước tại thời điểm xin học bổng.
 • Sau khi tốt nghiệp khóa học ở Đức trở về Việt Nam, được thu nhận lại về trường Đại học cũ theo dự kiến ban đầu của trường khi cử đi học.
 • Giấy xác nhận hướng dẫn của cơ sở đào tạo thuộc một bệnh viện của trường Đại học Đức.

Thông tin chi tiết: http://www.daadvn.org/vn/hb/ccthn/hocbongY.html

6.   Học bổng hỗ trợ Chương trình học bổng Chính phủ Việt nam:

Ngoài các quyền lợi theo quy định của chính phủ Việt nam bạn sẽ được DAAD hỗ trợ:

a. Học tiếng Đức:

-   Đối với học viên cao học: 8 tháng (20 giờ/tuần) tại Trung tâm Việt Đức (VDZ), trường Đại học Bách khoa Hà nội.

-   Đối với nghiên cứu sinh: 4 tháng (20 giờ/tuần) tại VDZ, sau đó học tiếp 4 tháng tại Đức.

b. Hỗ trợ tài chính trong thời gian học tiếng Đức:

-   Sinh hoạt phí 115 Euro/tháng trong thời gian học tiếng Đức tại Việt nam, ngoài ra thêm 40 Euro/tháng hỗ trợ tiền nhà cho học viên từ các tỉnh về học.

-    Sinh hoạt phí 410 Euro/tháng trong thời gian học tiếng tại Đức, tiền nhà được DAAD thanh toán trực tiếp với nơi dạy tiếng.

-    Chi phí cho khoá học tiếng tại Việt nam và Đức hoàn toàn do DAAD đảm nhận.

c. Hỗ trợ tài chính trong thời gian học cao học (2 năm) và bảo vệ luận án tiến sỹ (tối đa 4 năm):

-    Hỗ trợ học tập và nghiên cứu 460 Euro/năm (đối với nghiên cứu sinh 230 Euro trong năm thứ 4).

-    DAAD đóng bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm trách nhiệm tập thể trong thời gian nhận học bổng tại Đức (Chú ý: Đây không phải là bảo hiểm y tế).

d. Hỗ trợ tìm giáo sư đỡ đầu, làm thủ tục xin thư mời của trường Đức, xin visa.

Thông tin chi tiết: http://www.daadvn.org/vn/hb/cctlk/332.html

Hướng dẫn chung:

Chú ý:

 • Hồ sơ xin học bổng KHÔNG được gửi trực tiếp cho DAAD-Bonn, trừ chương trình Các khóa học bổ sung (cao học) dành cho các nước đang phát triển.
 • Chỉ những hồ sơ đầy đủ mới được DAAD xem xét.
 • Tất cả các ứng viên ở xa phải về Hà nội dự phỏng vấn xét tuyển sẽ được DAAD hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở. Hỗ trợ này không phụ thuộc vào kết quả phỏng vấn.
 • Mọi thông tin và mẫu đơn có thể tham khảo tại địa chỉ: http://www.daadvn.org/

Mức học bổng:

Căn cứ vào trình độ được đào tạo, DAAD sẽ chi trả học bổng toàn phần hàng tháng:          

 • Cao học: 750 Euro; vé máy bay đi về, bảo hiểm y tế.
 • Nghiên cứu sinh: 1.000 Euro; vé máy bay đi về, bảo hiểm y tế.

Những người hưởng học bổng cao học và nghiên cứu dài hạn sẽ được nhận thêm trợ cấp học tập - nghiên cứu 460 Euro/năm, trợ cấp tiền nhà và trợ cấp cho gia đình trong trường hợp muốn mang theo vợ/chồng, con.

Trong từng trường hợp cụ thể sẽ được tài trợ khóa học tiếng Đức tối đa 8 tháng tại Việt nam và Đức.

Đối với các ứng viên trong chương trình "Đồng hướng dẫn", "Mời lại/nghiên cứu chuyên sâu" có quy định riêng.

Địa điểm nộp Hồ sơ:        

Văn phòng Đại diện DAAD Hà Nội

Tầng 3 - Trung tâm Việt Đức

Trường Đại học Bách khoa

Số 1 - Đại Cồ Việt - Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ:      15.10.2010  (Trừ học bổng cao học dành cho các nước đang phát triển có quy định riêng theo từng khóa học)

Các địa điểm cung cấp thông tin và tư vấn:

Anh Nguyễn Việt Đức và chị Nguyễn Thị Kim Nhung    

Văn phòng Đại diện DAAD Hà Nội

Phòng 307 - Trung tâm Việt Đức

Trường Đại học Bách khoa

Số 1 - Đại Cồ Việt - Hà Nội

Tel: 04-38683773, máy lẻ 307

http://www.daadvn.org/                                                                                                                                                                                                                                                           

Trung tâm Thông tin DAAD-Tp. Hồ Chí Minh

99 Nguyễn Thị Minh Khai

Quận 1 - Thành phố Hồ chí Minh                                      

Tel: 08-39252008

HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG DÀI HẠN

Hồ sơ xin học bổng xếp theo trình tự như sau:

1.      Đơn xin học bổng đăng ký online:
Link thử:
https://scholarship.daad.de/obdva/www_test/www/
Link đăng ký: https://scholarship.daad.de/obdva/www_echt/www/

2.      Thư tự giới thiệu về bản thân

3.      Lý lịch khoa học tự thuật

4.      Đề cương nghiên cứu (đối với nghiên cứu sinh)

5.      Xác nhận, thư mời của trường/giáo sư Đức

6.      02 thư giới thiệu của giáo sư đã dạy đại học và/hoặc cao học (theo mẫu của DAAD)

http://www.daadvn.org/download/recommendation.doc

7.      Đã được xét duyệt học bổng của CP Việt nam (đối với học bổng CP Việt nam)

8.      Bản dịch công chứng bằng, bảng điểm cao học, đại học

9.      Các chứng chỉ ngoại ngữ

10.  Các công trình nghiên cứu đã được công bố (nếu có). Các bài viết bằng tiếng Việt chỉ cần liệt kê tên bài, tóm tắt nội dung và nơi đăng

11. Thư, fax, email liên hệ với trường/giáo sư Đức theo trình tự thời gian                  

Hồ sơ có thể làm bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh. Học bổng toàn phần DAAD nộp 1 bộ công chứng và 7 bộ copy. Học bổng Chính phủ Việt nam nộp 1 bộ công chứng và 4 bộ copy. Các bộ copy chụp cả 2 mặt.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15.10.2010 (Trừ học bổng cao học dành cho các nước đang phát triển có quy định riêng theo từng khóa học)

Ban HTQT

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×