English | Français   rss
Liên kết
Học bổng đi thực tập tại Ấn Độ năm học 2010 (13-12-2010 14:16)
Góp ý
Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Ấn Độ cấp trong khuôn khổ Chương trình hợp tác kỹ thuật và kinh tế (ITEC, Colombo) năm học 2010-2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để quý Cơ quan tuyển chọn, giới thiệu cán bộ tham gia dự tuyển học bổng thực tập sau đại học năm 2010 với số lượng bổ sung là 35 suất học bổng.

Thông tin chi tiết và quy định về dự tuyển chương trình học bổng này xin xem các thông báo số 190/TB-BGDĐT ngày 21/4/2010 và thông báo số 09/TB-ĐTVNN ngày 14/9/2010 gửi kèm theo và trên các websites: http://www.moet.gov.vn/http://www.vied.vn/.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để quý Cơ quan biết và giới thiệu cán bộ đủ điều kiện tham gia dự tuyển gửi hồ sơ đến Cục Đào tạo với nước ngoài (21 Lê Thánh Tông - Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) trước ngày 31/12/2010.

Liên kết
×