English | Français   rss
Liên kết
Chương trình học bổng sau đại học 2011 (12-11-2010 09:11)
Góp ý
Đại học Huế xin thông báo đến quý đơn vị chương trình học bổng sau đại học năm 2011 của Cơ quan viện trợ Ailen (Irish Aid), Bộ Giáo dục - Văn hoá - Thể thao - Khoa học - Công nghệ (MEXT) Nhật Bản và chương trình tài trợ Bellagio Center's Residencies như sau:

1. Chương trình học bổng của cơ quan viện trợ Ailen (Irish Aid):

- Nội dung:

  • Chương trình Học bổng Irish Aid: dành cho các khóa học thạc sĩ về phát triển xã hội ở nhiều trường đại học danh tiếng của Ai Len.
  • Học bổng IDEAS của Irish Aid: dành cho các khóa học thạc sĩ về quản trị kinh doanh và tài chính tại Trường Quản trị Kinh doanh Michael Smurfit thuộc Đại học Tổng hợp Dublin.

 - Địa chỉ liên hệ:       

Cô Hoàng Tú                 

Đt: 04 3974 3291

Fax: 04 3974 3295

Email: irishembassyhanoi@dfanet.ie

Website: http://www.embassyofireland.vn ; http://www.vietnamirelandalumni.org/

2. Chương trình học bổng MEXT - Nhật Bản:

- Nội dung: (Xin xem ở tài liệu đính kèm)

- Ngành học: Các chuyên ngành liên quan đến nông - lâm - ngư nghiệp, sinh học, môi trường, kinh tế.

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 30/11/2010

Lưu ý:

+ Mẫu Entry Form có thể nộp trực tuyến tại website: http://www.arg.kyushu-u.ac.jp/english/international để kịp thời hạn xét duyệt

+ Hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu ở mục List of required documents phải được đơn vị tập hợp lại và gửi cho đối tác đúng hạn đến địa chỉ sau (kèm theo thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị):

Graduate School of Bioresource and Bioenvironmental Sciences

Kyushu University

6-10-1 Hakozaki, Higashi-ku, Fukuoka 812-8581, Japan

3. Chương trình tài trợ Bellagio Center's Residencies của Quỹ The Rockefeller Foundation:

- Đối tượng: dành cho các học giả, nhà khoa học, nghệ sĩ, nhà báo, nhà văn,...trên toàn thế giới.

- Thời hạn nộp hồ sơ:  trước 01/12/2010

- Địa chỉ liên hệ: 

Cô Chu Hoài Ngọc

ĐT: 04 3726 2524 (Ext: 104)

Email: chngoc@iievn.org

Website: http://www.rockefellerfoundation.org/bellagio-center/residency-programs

Đại học Huế đề nghị quý Đơn vị phổ biến rộng rãi cho các cá nhân quan tâm và đáp ứng điều kiện của các Chương trình nộp hồ sơ tham gia.

Ban HTQT

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×