English | Français   rss
Liên kết
Học bổng Lotus 2011 (đợt 3) (05-04-2011 16:15)
Góp ý
Trong khuôn khổ Dự án Lotus - một chương trình hợp tác kéo dài 48 tháng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa các tổ chức giáo dục đại học (HEI) ở châu Âu và châu Á (trong đó Đại học Huế là thành viên của Dự án và Đại học Ghent - Bỉ là đơn vị điều phối chính), Đại học Huế xin thông báo đến các đơn vị thông tin về các chương trình học bổng dành cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh Tiến sĩ và Sau Tiến sĩ, nhân viên hành chính và đào tạo. Cụ thể như sau:

1. LOẠI HÌNH VÀ THỜI GIAN HỌC BỔNG:
- Các học bổng dành cho sinh viên đại học (6 tháng)
- Các học bổng dành cho học viên cao học (từ 6 - 22 tháng)
- Các học bổng dành cho nghiên cứu sinh Tiến sỹ (từ 6 - 34 tháng)
- Các học bổng dành cho nghiên cứu Sau tiến sỹ (10 tháng)
- Các học bổng dành cho nhân viên hành chính và đào tạo (giới hạn 1 tháng)
2. NGÀNH HỌC: Các ngành học cụ thể được ưu tiên trong dự án này là:
- Khoa học Nông nghiệp
- Kinh doanh và Khoa học Quản lý
- Kỹ thuật, Công nghệ
- Địa lý, địa chất học
- Khoa học tự nhiên
- Luật
- Khoa học xã hội
Tuy nhiên ứng viên những ngành khác vẫn có thể nộp đơn xin học bổng.
3. NỘP HỒ SƠ:
Hình thức:  Trực tuyến tại website: http://www.lotus.ugent.be mục Applications - Online application
Thời hạn : Ngày 16 tháng 05 năm 2011 (11h00 GMT+1).
Đại học Huế đề nghị các đơn vị phổ biến thông tin này cho các cá nhân quan tâm tham gia dự tuyển. Kết quả cuối cùng sẽ do Ban Điều phối dự án LOTUS và Đại học Huế quyết định trên cơ sở các tiêu chí của Dự án.
Thông tin chi tiết và cập nhật xin xem trên website dự án.

Đại học Huế sẽ tổ chức buổi giới thiệu học bổng Lotus vào lúc 15g00 ngày 18/4/2011 tại Hội trường số 3 Lê Lợi. 

Đại học Huế thông báo đến các cá nhân quan tâm tham gia dự tuyển.

 

Ban HTQT

Liên kết
×