English | Français   rss
Liên kết
Thông báo của Quỹ giáo dục Việt Nam về chương trình học bổng VEF 2011 (27-10-2009 15:33)
Góp ý
Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) xin thông báo chương trình học bổng cho niên học 2011.

Quy trình nộp đơn và tuyển chọn Nghiên cứu sinh VEF là một quy trình mở, cạnh tranh và minh bạch. Các ứng viên không phải nộp bất kỳ khoản lệ phí nào để tham dự vào quy trình tuyển chọn này. Tiêu chí lựa chọn dựa trên các thành tích cá nhân bao gồm kết quả học tập, năng lực trí tuệ, khả năng tiếng Anh, và tiềm năng đóng góp khoa học cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu của Việt nam. Niên học 2011, VEF dự định sẽ cấp tối đa 40 suất học bổng cho các công dân Việt nam theo học chương trình sau đại học tại Mỹ khai giảng vào mùa thu năm 2011.
VEF cấp học bổng cho chương trình học lấy bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ tại những trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ, cho các ngành khoa học chính (Khoa học Tự nhiên, Vật lý, và Môi trường), Toán học, y tế (như Y tế cộng đồng) và công nghệ (bao gồm công nghệ thông tin). Các ngành học bao gồm các ngành khoa học cơ bản như Vật lý, Hóa học, Sinh học cũng như Khoa học Nông nghiệp, Khoa học máy tính và Công nghệ.

Ứng viên học bổng VEF có thể xin theo một trong 2 cách, Quy trình A và Quy trình B. Quy trình A dành cho các ứng viên chưa được nhận vào một chương trình sau đại học tại trường đại học của Hoa Kỳ. Quy trình B dành cho các ứng viên đã được chấp nhận vào một chương trình sau đại học tại trường đại học của Hoa Kỳ.

Thời gian nộp hồ sơ: Chỉ nộp hồ sơ trực tuyến
-    Quy trình A: từ 8 giờ sáng ngày 10/2/2010 đến 8 giờ sáng ngày 10/4/2010 (theo giờ Việt nam)
-    Quy trình B: từ 8 giờ sáng ngày 10/2/2011 đến 8 giờ sáng ngày 10/3/2011 (theo giờ Việt nam)
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin tham khảo trang web: http://www.vef.gov

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×