English | Français   rss
Liên kết
Thông báo học bổng Lotus 2010 - 2011 (23-09-2010 11:34)
Góp ý
Trong khuôn khổ Dự án Lotus - một chương trình hợp tác kéo dài 48 tháng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa các tổ chức giáo dục đại học (HEI) ở châu Âu và châu Á (trong đó Đại học Huế là thành viên của Dự án và Đại học Ghent - Bỉ là đơn vị điều phối chính), Đại học Huế xin thông báo đến các đơn vị thông tin về các chương trình học bổng dành cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh Tiến sĩ và Sau Tiến sĩ, nhân viên hành chính và đào tạo. Cụ thể như sau:


1. LOẠI HÌNH VÀ THỜI GIAN HỌC BỔNG:

 • § Các học bổng dành cho sinh viên đại học (6 tháng)
 • § Các học bổng dành cho học viên cao học (từ 6 - 22 tháng)
 • § Các học bổng dành cho nghiên cứu sinh Tiến sỹ (từ 6 - 34 tháng)
 • § Các học bổng dành cho nghiên cứu Sau tiến sỹ (10 tháng)
 • § Các học bổng dành cho nhân viên hành chính và đào tạo (giới hạn 1 tháng)

2. NGÀNH HỌC: Các ngành học cụ thể được ưu tiên trong dự án này là:

 • § Khoa học Nông nghiệp
 • § Kinh doanh và Khoa học Quản lý
 • § Kỹ thuật, Công nghệ
 • § Địa lý, địa chất học
 • § Khoa học tự nhiên
 • § Luật
 • § Khoa học xã hội

Tuy nhiên ứng viên những ngành khác vẫn có thể nộp đơn xin học bổng.

3. NỘP HỒ SƠ:

Hình thức:        Trực tuyến tại website: http://www.lotus.ugent.be/ phần Applications - Online application

Thời hạn cuối: Ngày 30 tháng 9 năm 2010.

Đại học Huế đề nghị các đơn vị phổ biến thông tin này cho các cá nhân quan tâm tham gia dự tuyển. Kết quả cuối cùng sẽ do Ban Điều phối dự án LOTUS và Đại học Huế quyết định trên cơ sở các tiêu chí của Dự án.

Thông tin chi tiết và cập nhật xin xem ở tài liệu đính kèm và trên website dự án.

Nhằm tạo điều kiện để cán bộ và sinh viên Đại học Huế tiếp cận được thông tin về Chương trình này một cách đầy đủ và cập nhật, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi giới thiệu thông tin và giải đáp các vấn đề liên quan đến Chương trình.

Thời gian:   9h00 ngày 27/9/2010.

Địa điểm:    Hội trường Đại học Huế, 3 Lê Lợi - Huế.

Đại học Huế xin thông báo và đề nghị quý đơn vị phổ biến rộng rãi thông tin này đến các cá nhân có quan tâm.

Thông tin liên lạc:
TS. Hoàng Hữu Hạnh
Trưởng Ban HTQT - Điều phối viên dự án - Đại học Huế

ĐT: 3834996 ; Email:
hhhanh@hueuni.edu.vn

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×