English | Français   rss
Liên kết
Chế tạo và nghiên cứu các tính chất vật lý của vật liệu áp điện tổ hợp PZT-Polyme
Góp ý

Luận án đã thiết kế và xây dựng thành công thiết bị quay điện; nghiên cứu, chế tạo màng vật liệu PVDF, CNTs-PVDF, GO-PVDF; ngoài ra, chế tạo mực dẫn điện từ sợi nano bạc

Tổng hợp thành công composite PZT-PVDF với liên kết 0-3 với %kl PZT từ 5÷25 bằng phương pháp electrospinning, composite PZT-PVDF với 30÷70 %kl PZT bằng phương pháp ép nóng. Khảo sát vi cấu trúc, tính chất điện môi, sắt điện, áp điện…của các nhóm vật liệu;

 

Họ và tên NCS:  Đỗ Phương Anh

Đề tài luận án: “Chế tạo và nghiên cứu các tính chất vật lý của vật liệu áp điện tổ hợp PZT-Polyme”.

Ngành: Vật lý Chất rắn Mã số: 9440104

Người hướng dẫn khoa học:  Ts. Trương Văn Chương

PGS.Ts. Võ Thanh Tùng.

Đơn vị đào tạo sau đại học: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Khóa đào tạo: Khóa 2013

Những đóng góp mới của luận án:

Thiết kế và xây dựng thành công thiết bị quay điện; nghiên cứu, chế tạo màng vật liệu PVDF, CNTs-PVDF, GO-PVDF; ngoài ra, chế tạo mực dẫn điện từ sợi nano bạc

Tổng hợp thành công composite PZT-PVDF với liên kết 0-3 với %kl PZT từ 5÷25 bằng phương pháp electrospinning, composite PZT-PVDF với 30÷70 %kl PZT bằng phương pháp ép nóng. Khảo sát vi cấu trúc, tính chất điện môi, sắt điện, áp điện…của các nhóm vật liệu;

Tổng hợp composite PZT-PVDF với liên kết 2-2 với các dạng bimorph, kết hợp mô phỏng bằng phần mềm Comsol Multiphysics để nghiên cứu phổ cộng hưởng của mẫu. Ngoài ra, xây dựng thí nghiệm xác định vận tốc chuyển động trong chương trình Vật lý 10 THPT bằng cách sử dụng dao động kí và màng áp điện tổ hợp kiểu màng liên kết 0-3 tự chế tạo. Bên cạnh đó, việc thiết kế các dạng bimorph bằng tổ hợp vật liệu PZT-PVDF có độ nhạy cao, tần số dịch chuyển mạnh về phía thấp đã mở ra hướng mới cho nghiên cứu thiết bị thủy âm. Cuối cùng, tổng hợp composite PZT-PVDF với kiểu 2-2 để thiết kế bộ chuyển đổi năng lượng dựa trên các vật liệu tổng hợp này.

 

THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

Full name of PhD student: Do Phuong Anh

Date of birth: 03/05/1979

Thesis  title:“Preparation  and  study  of  physical  properties  based  on  PZT-Polymer composite materials”.

Major: Physic of Solid State Code: 9440104

Academic Supervisor: Dr. Truong Van Chuong

Assoc. Prof. Dr. Vo Thanh Tung

Training Institution: University of Sciences, Hue University

Training course: 2013

The new contributions of the thesis:

Designing and manufacturing electrospinning equipment, fabrication and investigation of the properties of composite materials such as PVDF, CNTs-PVDF, GO- PVDF and synthesize conductive adhesive by AgNWs solution.

We have successfully fabricated PZT-PVDF composite with 0-3 type with PZT from 5 ÷ 25 wt% by electrospinning method, PZT-PVDF composite with 30 ÷ 70 wt% PZT by hot pressing method. Then, the microstructure, dielectric, ferroelectric, piezoelectric properties ... of sample materials were investigated;

Fabrication of PZT-PVDF composite with 2-2 type with bimorph forms, combined with simulation by Comsol Multiphysics software to study their resonance frequencies. In addition, 0 - 3 type composite film is built for experiment of determining on motion speed in the 10 High School Physics program using an oscilloscope and a sensor sample. The application of PZT-PVDF composite material which has been fabricated by bimorphs devices to energy hasverting devices with the advantages of low frequency, high flexibility in hydrophones. This has opened up a wide new applications. At last, the PZT-PVDF composite synthesis with 2-2 two-dimensional types has applied the design of energy converters based on these composites.

Các tin đã đăng
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×