English | Français   rss
Liên kết
Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng GDĐH và TCCN (14-09-2015 00:00)
Góp ý

 

Trong các ngày từ 12 – 17/9, Đại học Huế phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp dành cho các cán bộ và giảng viên thuộc Đại học Huế. 

 

Các học viên tham gia chương trình bao gồm 3 modul: modul A (từ ngày 6/9 đến 11/9), học viên học trực tuyến có hướng dẫn của giảng viên, nội dung bao gồm các mô hình quản lý chất lượng, hệ thống đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trên thế giới; đảm bảo chất lượng bên trong và tự đánh giá, đảm bảo chất lượng bên ngoài và đánh giá đồng cấp; chủ trương, chính sách, hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục của Việt Nam và định hướng phát triển. Modul B (từ ngày 13/9 đến ngày 17/9), học viên học tập trung tại Đại học Huế, nội dung học bao gồm quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và TCCN, giới thiệu các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học, cao đẳng và TCCN, hướng dẫn tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo; hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo, các kỹ năng thực hiện đánh giá ngoài. Modul C (từ ngày 18/9 đến 30/9), học viên thực hiện bài tập ở nhà.

 

Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học nhằm mục đích trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng và thái độ để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người làm công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp tại các cơ sở giáo dục. 

 

PV

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×