English | Français   rss
Liên kết
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - 60 năm nhìn lại (30-04-2014 04:00)
Góp ý

Ngày 29/4/2014, tại Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Đại học Huế tổ chức Hội thảo khoa học “60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”. Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Lê Văn Anh, Phó Giám đốc Đại học Huế, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành trên địa bàn; các nhà khoa học và sinh viên.

 

Chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi của dân tộc trên con đường đấu tranh bảo vệ tổ quốc, giành độc lập tự do cho dân tộc. Chiến thắng là sự kết tinh của nhiều nhân tố: sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu; tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc, bản lĩnh trí tuệ Việt Nam; ý chí quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam...

 

Hội thảo "60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ"

 

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Lê Văn Anh khẳng định tầm vóc to lớn và ý nghĩa lịch sử trọng đại của chiến thắng Điện Biên Phủ; Chiến thắng đã lùi sâu theo dòng chảy của thời gian nhưng ý nghĩa lịch sử của nó vẫn còn nguyên giá trị đối với dân tộc Việt Nam và cả nhân loại.

 

Hội thảo đã nhận được 35 bài viết từ các nhà nghiên cứu, các giảng viên, các chuyên gia quân sự từ các học viện, trường đại học, các tổ chức nghiên cứu khoa học, các đơn vị quân đội trong cả nước. Các bài viết đã trình bày những nghiên cứu công phu, kỹ lưỡng từ nguồn tư liệu phong phú về Chiến dịch Điện Biên Phủ. Một số bài viết có cách tiếp cận vấn đề mới như nghệ thuật quân sự, tư tưởng chính trị và chính sách văn hóa dân tộc của Đảng ta trong Chiến dịch; đặc biệt, bài viết của Thượng tá Nguyễn Mạnh Tiến đã có cách tiếp cận vấn đề trên phương diện giáo dục quốc phòng cho sinh viên với sự kiện chiến thắng Điện Biên Phủ cách đây tròn 60 năm. Các bài viết tại Hội thảo là những tư liệu có giá trị nghiên cứu cho các nhà khoa học, các giảng viên, các chuyên gia quân sự, thế hệ trẻ và những người có quan tâm.

 

Thượng tá Trần Văn Lợi, BCHQS tỉnh Thừa Thiên Huê trình bày báo cáo tại Hội thảo

 

Đây là hoạt động có ý nghĩa rất lớn của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Đại học Huế để khẳng định lại tầm vóc của chiến thắng Điện Biên Phủ sau 60 năm và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ học sinh, sinh viên.

 

Trần Đức

 

Liên kết
×