English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị khoa học trẻ Trường ĐH Sư phạm Đại học Huế (23-10-2015 23:52)
Góp ý

 

Sáng 23/10 Trường ĐH Sư phạm đã tổ chức hội nghị khoa học trẻ. Đây là hội nghị thường niên được tổ chức lần đầu vào năm học 2013-2014 với tên gọi là Hội nghị nghiên cứu khoa học sau đại học. Hội nghị thu hút đông đảo cán bộ trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học của Nhà trường. 

 

Ban tổ chức hội nghị đã  nhận được 67 bài báo khoa học trình bày kết quả nghiên cứu của các chuyên ngành khác nhau thuộc 3 lĩnh vực: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, khoa học giáo dục. Các bài viết trình bày kết quả nghiên cứu công phu của các tác giả, là tư liệu tham khảo có giá trị cũng như ứng dụng trong thực tế.

 

Trong số những bài viết trình bày tại hội thảo, có nhiều vấn đề mang tính thời sự của ngành giáo dục như: Dạy học thống kê theo hướng phát triển năng lực tư duy cho học sinh trung học phổ thông, Tổ chức dạy học theo hướng tích hợp liên môn khoa học tự nhiên, Thái độ đối với game online của học sinh phổ thông… Một số đề tài có giá trị ứng dụng như: Đề xuất mô hình cải thiện sinh kế ở khu tái định cư Hà Công và Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghiên cứu kỹ thuật bấm ngọn cây chuông tại Thừa Thiên Huế… Sự phong phú của các đề tài thể hiện sự phát triển mạnh mẽ và đa dạng của công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học của Trường. 

 

PV

Liên kết
×