English | Français   rss
Liên kết
Chương trình học bổng Thạc sĩ của Đại học Huế dành cho lưu học sinh Lào (25-07-2017 10:52)
Góp ý

 

Nhiều hình thức học bổng toàn phần, học bổng bán phần, hỗ trợ học tập dành cho lưu học sinh Lào theo học các chương trình thạc sĩ tại Đại học Huế.

 

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 11/9/2017 đến ngày 6/10/2017

 

Thời gian xét tuyển: từ ngày 9/10/2017 đến ngày 20/10/2017

 

Mọi chi tiết xin xem file đính kèm. 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×