English | Français   rss
Liên kết
Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế được phép đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Chính trị (21-05-2017 18:12)
Góp ý

 

Ngày 15/5/2017, Giám đốc Đại học Huế đã ký Quyết định số 460/QĐ-ĐHH về việc cho phép Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị, mã số : 62.31.01.02

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×