English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 (24-11-2016 10:04)
Góp ý

Đại học Huế thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 gồm 45 chuyên ngành vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên như sau (chi tiết xem file đính kèm):

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 28/02/2017.

 

2. Thời gian xét tuyển: dự kiến từ ngày 17/4/2017.

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×