English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị quản lý và nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn Lý luận chính trị trong Đại học Huế (30-11-2016 10:41)
Góp ý

Hội nghị diễn ra vào ngày 29/11/2016, tại Hội trường số 3 Lê Lợi. Hội nghị nhằm đánh giá thực trạng trong công tác quản lý, giảng dạy môn Lý luận chính trị và thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Lý luận chính trị cho sinh viên trong Đại học Huế. 

 

Tham dự hội nghị có PGS.TS Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế và các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Huế; Chủ tịch công đoàn Đại học Huế; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các trường đại học thành viên; Khoa trưởng khoa trực thuộc; Chánh Văn phòng Đại học Huế, Chánh Văn phòng Đảng ủy Đại học Huế; Trưởng, phó các ban: Đào tạo, Tổ chức cán bộ, Kế hoach tài chính; lãnh đạo và tổ trưởng chuyên môn 3 khoa: Khoa Lý luận chính trị (Trường ĐHKH), Khoa Giáo dục chính trị (Trường ĐHSP) và Khoa Kinh tế chính trị (Trường ĐHKT). 

 

Tại hội nghị TS. Lê Nam Hải – Phó trưởng Ban Đào tạo Đại học Huế đã đọc tham luận nêu ra thực trạng môn học Lý luận chính trị tại các trường đại học thành viên và Khoa trực thuộc Đại học Huế. Theo đó, hiện nay, việc giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị tại Đại học Huế còn nhiều tồn tại như: sự phân công không đồng đều giữa các cán bộ giảng dạy cơ hữu, cán bộ giảng dạy đã nghỉ hưu; số sinh viên học lại, thi lại của một số trường khá cao; chưa có được sự phối hợp về mặt chuyên môn giữa 03 khoa của 03 trường trong nghiên cứu khoa học, cập nhật trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

 

Để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn Lý luân chính trị, nhiều ý kiến tham luận đã đưa ra các giải pháp trong quản lý như: thực hiện phân chia giảng dạy cho 3 Khoa một cách hợp lý; cần có một tổ chức quản lý khoa học đào tạo chung các môn Lý luận chính trị cấp Đại học Huế phối hợp với các đơn vị đào tạo chuyên ngành lý luận chính trị thực hiện đánh giá chất lượng đào tạo; tăng cường đổi mới phương pháp dạy học. Hằng năm, Đại học Huế sẽ tổ chức một hội nghị giao ban về dạy học các môn lý luận chính trị trong Đại học Huế nhằm chỉ đạo kịp thời công tác điều hành, tổ chức, quản lý và đánh giá việc tổ chức giảng dạy, kịp thời tháo gỡ những phát sinh, vướng mắc liên quan đến triển khai dạy học các môn Lý luận chính trị.

 

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế đưa ra một số giải pháp, phương án nhằm quản lý và nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập môn Lý luận chính trị. Qua đó, PGS.TS Nguyễn Văn Toàn mong muốn và hy vọng các giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị, với vai trò nhà giáo, người truyền đạt tư tưởng của Đảng sẽ luôn có sự đoàn kết thống nhất, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 

PV

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×