English | Français   rss
Liên kết
Chương trình VLIR-IUC : Đánh giá giữa kỳ và xây dựng đề cương Dự án giai đoạn 2 (17-04-2018 11:41)
Góp ý

 

Trong 2 ngày 16 – 17/2018, tại Huế, diễn ra phiên họp ban chỉ đạo hỗn hợp Chương trình VLIR-IUC, đánh giá giữa kỳ và xây dựng đề cương dự án giai đoạn 2. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế; PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, Chủ nhiệm chương trình VLIR-IUC phía Việt Nam; GS. Peter Bossier, Đại học Ghent, Bỉ - Chủ nhiệm chương trình phía Bỉ cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo dự án phía Đại học Huế và Bỉ đã tham gia phiên họp.  

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế khai mạc Phiên họp Ban chỉ đạo hỗn hợp chương trình VLIR-IUC 

 

 

Chương trình VLIR-IUC được khởi động từ tháng 6/2013, bao gồm các tiểu dự án: Nâng cao năng lực quản trị đại học; Phát triển và cải thiện nuôi trồng thủy sản và sản xuất cây trồng vật nuôi bền vững với những giải pháp toàn diện về ô nhiễm môi trường; Bảo tồn các hệ sinh thái và tài nguyên thiên nhiên ven biển dưới tác động của các hoạt động phát triển; Tăng cường đào tạo và các dịch vụ ở cấp cơ sở nhằm cải thiện việc chăm sóc sức khỏe nông thôn, thí điểm ở miền trung Việt Nam. 

 

Đánh giá sau 6 năm hoạt động giai đoạn 1, giai đoạn nâng cao năng lực, báo cáo dự án đã nhấn mạnh: các mục tiêu của dự án đặt ra đều đã đạt được, phù hợp với chiến lược tổng thể của Đại học Huế, của VLIR-UOS và của các cấp chính quyền địa phương. VLIR-IUC đã liên kết cùng một số dự án như Lotus, MOET 911, NutriSEA, Asian-EU-SHARE, VLIR-NSS trong vấn đề nâng cao năng lực cơ sở giáo dục đại học tại Đại học Huế. Với tiểu dự án 2 và 3, tập trung đào tạo 6 nghiên cứu sinh tiến sĩ trong lĩnh vực phát triển bền vững về môi trường. Đã tạo được những bước tiến ban đầu trong việc ứng dụng e-learning. Ở cấp độ Đại học Huế, chương trình đã góp phần cải tiến chất lượng đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và quản trị đại học.

 

 

 

Hai bên đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 1 của dự án và thống nhất xây dựng đề cương cho giai đoạn 2 của dự án. Dự kiến, giai đoạn 2 sẽ kéo dài 4 năm (2019 – 2022) tập trung vào việc ổn định và duy trì bền vững các kết quả hoạt động của giai đoạn 1 trên nguyên tắc chuyển từ đầu tư sang tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác nghiên cứu và chuyển giao; các kết quả nghiên cứu trong trường đại học được ứng dụng và phù hợp với chiến lược quốc gia; dần phát triển ổn định và có các hoạt động tạo ra thu nhập.

 

Trong hai ngày làm việc, ban chỉ đạo hỗn hợp đưa ra những khuyến nghị dựa trên các kết quả của các tiểu dự án, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại để có những thay đổi cho giai đoạn 2 của Chương trình.

 

PV

 

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×