English | Français   rss
Liên kết
Thông báo kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2021 (05-12-2021 15:21)
Góp ý

Từ ngày 18/11 đến ngày 03/12/2021, 03 Hội đồng GS cơ sở Đại học Huế đã tiến hành các phiên họp xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho các ứng viên đăng ký xét năm 2021. Đại học Huế xin thông báo danh sách các ứng viên đã được 03 Hội đồng GS cơ sở Đại học Huế tín nhiệm đề nghị Hội đồng GS nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 dưới đây: 

 

1. Hội đồng Giáo sư cơ sở (I) Đại học Huế: Hội đồng Khoa học Tự nhiên

 

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký xét

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm*

1

Võ Viễn

GS

Hóa học/ Hóa lý thuyết và Hóa lý

Trường Đại học Quy Nhơn

09/09/09

2

Trần Viết Nhân Hào

PGS

Vật lý/ Vật lý nguyên tử, hạt nhân

Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế

09/09/09

3

Lê Thị Ngọc Loan

PGS

Vật lý/ Vật lý chất rắn

Trường Đại học Quy Nhơn

09/09/09

4

Lê Thị Thanh Thúy

PGS

Hóa học/ Hóa vô cơ

Trường Đại học Quy Nhơn

09/09/09

5

Hà Thanh Tùng

PGS

Vật lý/ Quang học

Trường Đại học Đồng Tháp

08/09/09

* Số phiếu đồng ý/Số thành viên Hội đồng có mặt/Tổng số thành viên Hội đồng.

 

2. Hội đồng Giáo sư cơ sở (II) Đại học Huế: Hội đồng Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký xét

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm*

1

Đinh Thị Hồng Vân

PGS

Tâm lý học/ Tâm lý học giáo dục

Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế

09/09/09

2

Phan Thanh Hoàn

PGS

Kinh tế/ Thương mại quốc tế

Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế

09/09/09

* Số phiếu đồng ý/Số thành viên Hội đồng có mặt/Tổng số thành viên Hội đồng.

 

3. Hội đồng Giáo sư cơ sở (III) Đại học Huế: Hội đồng Nông-Lâm nghiệp và Y học

 

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký xét

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm*

1

Võ Văn Thắng

GS

Y học/ Y tế công cộng

Trường ĐH Y-Dược, Đại học Huế

13/13/13

2

Đỗ Minh Cường

PGS

Cơ khí-Động lực/ Cơ khí Nông-Lâm nghiệp

Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế

13/13/13

3

Hoàng Gia Hùng

PGS

Nông nghiệp -Lâm nghiệp/ Nông học

Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế

13/13/13

4

Nguyễn Thanh Thảo

PGS

Y học/Y học hình ảnh

Trường ĐH Y- Dược, Đại học Huế

13/13/13

5

Hồ Hữu Thiện

PGS

Y học/ Ngoại khoa

Bệnh viện Trung ương Huế

13/13/13

6

Phạm Nguyên Tường

PGS

Y học/ Ung thư

Bệnh viện Trung ương Huế

13/13/13

* Số phiếu đồng ý/Số thành viên Hội đồng có mặt/Tổng số thành viên Hội đồng.

 

 

Các kết quả trên đây được gửi đến các đơn vị nơi ứng viên công tác và công khai trên Cổng thông tin điện tử Đại học Huế.  

 

Mọi ý kiến liên quan đến ứng viên, vui lòng phản hồi về Đại học Huế trước 17g00 ngày 19/12/2021 theo địa chỉ:

Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế

Số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế

Điện thoại: 0234 3824030

E-mail: bkhcn@hueuni.edu.vn

 

Trên đây là nội dung chính của Thông báo số 1918/TBB-ĐHH ngày 06/12/2021.

Liên kết
×