English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế tổ chức thành công xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGS cơ sở năm 2021 (06-12-2021 16:30)
Góp ý

Công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của cả nước năm 2021 gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. HĐGSNN đã phải điều chỉnh lịch xét 2 lần và phải có văn bản hướng dẫn cụ thể việc tổ chức xét ở các cấp để thích ứng với tình hình, bảo đảm an toàn cho những người tham gia. Trong bối cảnh đó, Đại học Huế đã tổ chức thành công và an toàn công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2021.

 

Năm nay, dựa trên tình hình ứng viên đăng ký, Đại học Huế đã thành lập 03 HĐGSCS gồm Hội đồng I-Khoa học Tự nhiên, Hội đồng II-Khoa học Xã hội và nhân văn và Hội đồng III- Nông-Lâm nghiệp và Y học. Quy trình thành lập các HĐGSCS tuân thủ chặt chẽ các bước theo quy định trên cơ sở sự đồng thuận giới thiệu cao của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế và sự chỉ đạo sâu sát của Giám đốc Đại học Huế. Theo đúng quy định, Đại học Huế cũng đã thành lập 03 Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ chuyên môn và tiếng Anh giao tiếp của các ứng viên.

 

Việc thu nhận hồ sơ ứng viên được thực hiện vừa bảo đảm đúng thời hạn, vừa bảo đảm an toàn phòng dịch theo nguyên tắc 5K. Đại học Huế tạo mọi điều kiện hỗ trợ để các ứng viên ở ngoài Thừa Thiên Huế nộp hồ sơ một cách thuận lợi, hạn chế thiếu sót phải chỉnh sửa. Việc công khai hồ sơ ứng viên trên website Đại học Huế được thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, nhằm thích ứng với điều kiện dịch bệnh, các công văn, thông tin, trao đổi... với các Hội đồng và với các ứng viên đều được Đại học Huế tiến hành hiệu quả, kịp thời qua các kênh email, nhóm zalo...

 

Theo lịch chính thức của HĐGSNN, từ ngày 18/11 đến ngày 03/12/2021, 03 Hội đồng GS cơ sở Đại học Huế đã tổ chức các phiên họp xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho 13 ứng viên đăng ký xét năm 2021. Trước mỗi buổi họp, Đại học Huế đều tổ chức xét nhiệm nhanh kháng nguyên cho tất cả thành viên Hội đồng, ứng viên, chuyên viên hỗ trợ để đảm bảo an toàn cho những người dự họp. Đến gần ngày báo cáo tổng quan, có 01 ứng viên phải cách ly y tế tại nhà theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, Đại học Huế đã chuyển sang hình thức báo cáo và xét trực tuyến cho ứng viên này.

 

Theo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm, 13/13 ứng viên đã được các HĐGSCS đánh giá đủ điều kiện để đề nghị HĐGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021. Kết quả này đã được công bố trên website Đại học Huế và gửi về các cơ quan công tác của các ứng viên.

 

Dưới đây là một số hình ảnh các phiên họp của HĐGSCS Đại học Huế năm 2021:

 

Xét nghiệm nhanh COVID cho những người tham dự

 

 

Giám đốc Đại học Huế chúc mừng các ứng viên

 

Ứng viên báo cáo trực tiếp tại HĐGSCS II

 

 

Ứng viên báo cáo trực tiếp tại HĐGSCS III

 

HĐGSCS III thảo luận

 

Ứng viên báo cáo trực tuyến tại HĐGSCS I

 

- Ban KHCN&QHQT Đại học Huế -

Liên kết
×