English | Français   rss
Liên kết
Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021 (13-11-2021 08:51)
Góp ý

Ngày 08/11/2021, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2021. Các danh mục này là căn cứ để Hội đồng Giáo sư các cấp đánh giá điểm quy đổi các công trình khoa học của ứng viên xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

 

Quyết định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước và các danh mục chi tiết xin mời xem tại đây.

 

 

Tạp chí Khoa học Đại học Huế (tên chung hay tên các chuyên san cụ thể) có mặt trong danh mục tính điểm của hầu hết các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành. Năm nay, mức điểm tối đa của Tạp chí Khoa học Đại học Huế ở nhiều Hội đồng đã được tăng lên, có 10 Hội đồng quy đinh mức điểm tối đa từ 0,75 trở lên (so với 7 Hội đồng năm 2020). Đặc biệt, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên chính thức gia nhập danh mục ACI từ năm 2020 nên năm nay được một số Hội đồng xem xét nâng điểm lên mức cao nhất là 1.25.

 

PKL

 

Liên kết
×