English | Français   rss
Liên kết
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (13-06-2022 13:07)
Góp ý

Ngày 13/6/2022, Đảng ủy Đại học Huế tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Đến dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị - Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Văn Chương, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế.

 

 

 

Hội nghị tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 13 điểm cầu trong toàn Đảng bộ Đại học Huế với số lượng đảng viên, viên chức, người lao động và người học tham gia hơn 2.200 người. Đây là một trong những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi đảng viên, viên chức, người lao động và người học, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững và thực hiện đúng đắn kết quả Hội nghị Trung ương 5 và các chủ trương, định hướng phát triển Đại học Huế.

 

Đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị - Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tại Hội nghị 

 

Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị - Ban Tuyên giáo Trung ương đã báo cáo, thông tin về nội dung, quan điểm cơ bản, cốt lõi và những điểm mới của Hội nghị Trung ương 5; đồng chí Huỳnh Văn Chương, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế báo cáo nhanh một số kết quả trong thời gian qua và một số chủ trương, định hướng của Đại học Huế trong thời gian tới.

 

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng uỷ Đại học Huế cho biết Đại học Huế đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai mạnh công tác quản trị và tự chủ đại học theo quy định của Luật số 34/2018/QH14 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học) và Nghị định 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ; tiếp tục hoàn thiện các văn bản thể chế; đẩy mạnh công tác bảo đảm chất lượng, kiểm định và xếp hạng đại học; nỗ lực toàn diện để phấn đấu đạt mục tiêu phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

 

 

Văn phòng ĐU,HĐ&ĐT

Liên kết
×