English | Français   rss
Liên kết
Hội thảo tập huấn Chia sẻ kinh nghiệm kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 (11-01-2022 08:48)
Góp ý

Với mục đích hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở đào tạo nâng cao hiệu quả triển khai hoạt động tự đánh giá (TĐG) và chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục chu kỳ 2, vào ngày 10 tháng 01 năm 2022, Đại học Huế đã tổ chức Hội thảo Tập huấn “Chia sẻ kinh nghiệm Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học chu kỳ 2 tại Đại học Huế”.

 

 

Báo cáo tại Hội thảo Tập huấn là PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế - chuyên gia về công tác bảo đảm và kiểm định chất lương giáo dục đại học, đã tham gia nhiều đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc. Tham gia tập huấn là hơn 50 chuyên viên, cán bộ phụ trách công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của các trường đại học thành viên; Trường, khoa và phân hiệu thuộc Đại học Huế. 

 

Hội thảo Tập huấn phổ biến cho các đại biểu tham dự các nội dung về: (1) Vận dụng mô hình PDCA trong BĐCLGD tại các cơ sở đào tạo; (2) Bảo đảm chất lượng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng ở đơn vị đào tạo; (3) Bảo đảm chất lượng về chiến lược của đơn vị đào tạo; (4) Bảo đảm chất lượng về hệ thống của đơn vị đào tạo; (5) Bảo đảm chất lượng về thực hiện chức năng của đơn vị đào tạo; (6) Kết quả hoạt động của đơn vị đào tạo. Bên cạnh đó, Hội thảo tập huấn đồng thời là diễn đàn để các lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác BĐCLGD tại các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thực hành tốt trong quá trình triển khai hoạt động TĐG, hoạt động chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài chu kỳ 2 trong kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

 

Các đại biểu tham gia đánh giá cao tính thực tiễn của hội thảo, chất lượng chuyên môn của báo cáo, tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, đồng thời đề xuất Ban tổ chức hội thảo tiếp tục tổ chức các hội thảo tập huấn nhằm hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị đào tạo triển khai tốt công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục tại Đại học Huế.

 

Thảo My

Các tin đã đăng
Liên kết
×