English | Français   rss
Liên kết
Thông tư 18 ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ năm 2021 (05-07-2021 08:52)
Góp ý

 

Ngày 28/6/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ban hành “Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ”.

 

Chi tiết xem file đính kèm.

Các tin đã đăng
Liên kết
×