English | Français   rss
Liên kết
Tạo cơ hội cho sinh viên Đại học Huế được thực tập, giao lưu trong môi trường quốc tế (16-09-2020 15:45)
Góp ý

 

Ngày 14/9/2020, Giám đốc Đại học Huế đã ban hành quyết định 1366/QĐ-ĐHH quy định quản lý sinh viên Đại học Huế thực tập và làm việc ở nước ngoài. Quy định nhằm tạo điều kiện và cơ hội cho sinh viên Đại học Huế được thực tập, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, trau dồi các kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao kinh nghiệm thực tiễn và khả năng tìm việc làm trong khu vực và quốc tế. 

 

Việc liên kết với các đơn vị sử dụng lao động, các tổ chức doanh nghiệp để đưa sinh viên đi thực tập tại nước ngoài như Nhật Bản, Israel, Đức, Đan Mạch, Đài Loan ... đã và đang được Đại học Huế và các cơ sở đào tạo thúc đẩy mạnh nhằm tạo thêm những cơ hội trải nghiệm, thực tập nghề nghiệp mới và đặc biệt là tạo ra môi trường rèn luyện, cải thiện và nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên. Ảnh: Sinh viên Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế lên đường đi thực tập tại Nhật Bản.

 

Sinh viên Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế thực tập tại một trang trại ở Israel

 

Quy định bao gồm công tác quản lý sinh viên đi thực tập, quyền và trách nhiệm của sinh viên, phân công trách nhiệm, xử lý vi phạm và điều khoản thi hành, áp dụng đối với các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Huế có sinh viên tham gia chương trình thực tập ở nước ngoài do Đại học Huế hoặc các đơn vị đào tạo ký kết với các cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu vàcác doanh nghiệp nước ngoài.

 

Theo đó, sinh viên lựa chọn ngành học phù hợp hoặc liên quan đến ngành thực tập; có năng lực ngoại ngữ; có sức khỏe tốt và đáp ứng các điều kiện theo thỏa thuận giữa Đại học Huế hoặc các đơn vị đào tạo và các đơn vị đối tác được tham gia thực tập ở nước ngoài. Thời gian thực tập ở nước ngoài của sinh viên tối đa là 12 tháng. Sinh viên có thể ra nước ngoài để thực tập không được quá hai lần và không được vượt quá 12 tháng đối với một chương trình đào tạo. Thời gian thực tập ở nước ngoài được coi như thực tập giữa khóa hoặc thực tập tốt nghiệp theo quy định của chương trình đào tạo.

 

Sinh viên sẽ được hưởng lương và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định trong thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Huế hay các đơn vị đào tạo với các đơn vị đối tác và theo quy định của cơ sở tiếp nhận thực tập. Trong thời gian thực tập, nếu sinh viên tham dự các học phần đúng với khung chương trình đào tạo sẽ được đánh giá để chuyển đổi tín chỉ và được đơn vị đào tạo công nhận thời gian thực tập ở nước ngoài thay thế cho thực tập giữa khóa hoặc thực tập tốt nghiệp trong chương trình đào tạo; được chấm điểm thu hoạch thực tập hoặc Khóa luận tốt nghiệp nếu sinh viên hoàn thành thu hoạch thực tập hoặc Khóa luận tốt nghiệp đúng hạn dưới sự hướng dẫn của khoa chuyên môn.

 

Quy định cũng nêu rõ quyền lợi và trách nhiệm của sinh viên trong quá trình thực tập ở nước ngoài, phân công trách nhiệm của các đơn vị trong việc quản lý sinh viên thực tập ở nước ngoài.

 

PV

Các tin đã đăng
Liên kết
×