English | Français   rss
Liên kết
Hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp và thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến (04-06-2021 04:42)
Góp ý

Ngày 3/6/2021, Đại học Huế đã có hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp và thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến. Hướng dẫn dựa trên các căn cứ Công văn số 2077/BGDĐT-GDĐH ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động dạy và học, kết thúc năm học và tuyển sinh trong thời gian dịch COVID-19; Hướng dẫn số 384/HD-ĐHH ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Đại học Huế về việc đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn thạc sỹ và luận án tiến sĩ tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến;

 

Đối với đồ án, khoá luận tốt nghiệp,

 

Trong trường hợp không tổ chức được bảo vệ tập trung tại đơn vị đào tạo, thủ trưởng đơn vị đào tạo quyết định cho phép sinh viên bảo vệ trực tuyến khi sinh viênđáp ứng đủ các điều kiện bảo vệ theo quy định tại Điều 9 của Thông tư 08. Tiêu chuẩn, số lượng thành viên hội đồng thực hiện theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành (Thông tư 08), trong đó hội đồng có ít nhất 3 thành viên.

 

Các đơn vị đào tạo công khai kế hoạch chi tiết buổi bảo vệ trực tuyến (lịch bảo vệ, thời gian, các hướng dẫn cần thiết) trên cổng thông tin điện tử củađơn vị và thông báo cho sinh viên, thành viên hội đồng và thành phần được phép tham dự ít nhất trước5 ngày tổ chức bảo vệ. Hình thức bảo vệ và đánh giá đồ án, khoá luận tốt nghiệp trực tuyến phải có sự đồng thuận của các thành viên hội đồng và sinh viên.

 

Thủ trưởng đơn vị đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan bố trí cơ sở vật chất đảm bảo và an toàn cho việc bảo vệ theo hình thức trực tuyến (phòng họp trực tuyến, phần mềm, đường truyền, âm thanh, micro, camera, ...). Các thành viên hội đồng và sinh viên tham dự buổi bảo vệ trực tuyến phải tự trang bị máy tính xách tay hoặc máy tính để bàncó kèm theo camera, micro và loa.

 

Trước khi buổi bảo vệ chính thức diễn ra, bộ phận kỹ thuật kiểm tra đường truyền internet, âm thanh, micro, camera tại phòng bảo vệ trực tuyến và âm thanh, micro, camera của các thành viên hội đồng và sinh viên tham dự trực tuyến nhằm đảm bảo điều kiện kỹ thuật, khách quan, trung thực;

 

Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ chính thức kiểm tra việc kết nối giữa các thành viên hội đồng và sinh viên đảm bảo thông tin thông suốt. Buổi bảo vệ chính thức được diễn ra khi tất cả các thành viên hội đồng, sinh viên đã kết nối với phòng họp bảo vệ trực tuyến và thực hiện quy trình như bảo vệ trực tiếp. Diễn biến của buổi bảo vệ trực tuyến phải được đơn vị đào tạo ghi hình, ghi âm đầy đủ và lưu trữ kèm theo hồ sơ của sinh viên;

 

Đối với thi kết thúc học phần

 

Các đơn vị đào tạo phải có kế hoạch cụ thể về việc thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến và công khai để tất cả sinh viên được biết, trong đó nêu chi tiết: ngày thi, buổi thi, phương thức, học phần, giờ bắt đầu làm bài, giờ kết thúc làm bài. Việc nhận và chấm bài thi phải thông qua hệ thống phần mềm hỗ trợ do bộ phận khảo thí các đơn vị phụ trách và thông báo công khai đến giảng viên và sinh viên được biết.

 

Hình thức đánh giá trực tuyến được áp dụng khi các đơn vị đào tạo đảm bảo tính trung thực, công bằng và khách quan như đánh giá trực tiếp. Đối với các khóa tuyển sinh từ ngày 03/5/2021 trở về sau, điểm thi đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đóng góp không quá 50% trọng số điểm học phần.

 

Phần mềm sử dụng

 

Các phần mềm hỗ trợ trực tuyến phải được lựa chọn theo khuyến cáo tại Công văn số 250/CATTT-VNCERT/CC ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến ZOOM. 

 

Hướng dẫn này thay thế cho mục I Hướng dẫn số 384/HD-ĐHH ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Đại học Huế về việc đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn thạc sỹ và luận án tiến sĩ tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến.

 

Xem toàn văn hướng dẫn ở file đính kèm.

Các tin đã đăng
Liên kết
×