English | Français   rss
Liên kết
Các phương thức tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 của Đại học Huế (27-04-2020 17:46)
Góp ý

 

Đại học Huế công bố các phương thức tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020. Theo đó, các phương thức tuyển sinh của Đại học Huế bao gồm:

 

1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, bao gồm: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tuyển thẳng theo Quy định riêng của Đại học Huế
2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ)
3. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
4. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT hoặc dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 kết hợp với thi tuyển sinh các môn năng khiếu.

 

Năm 2020, Đại học Huế dự kiến tuyển 14.250 chỉ tiêu vào 146 ngành đào tạo của 8 trường đại học thành viên, 4 khoa thuộc Đại học Huế và phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

 

Các ngành đào tạo theo cơ chế đặc thù bao gồm:


- Trường Đại học Khoa học: Ngành Kỹ thuật phần mềm
- Khoa Du lịch: Du lịch, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn.

 

Dự kiến thời gian thi tuyển các môn năng khiếu:


1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Dự kiến từ 10/5/2020 đến 15/7/2020
2. Lịch thi: Dự kiến từ ngày 14 đến 16/8/2020
3. Công bố kết quả: Dự kiến trước 17h ngày 20/8/2020

 

Dự kiến các phương thức xét tuyển:

1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Huế bao gồm các đơn vị: Trường ĐH Y Dược,  Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Khoa học, Trường Đại học Luật; Trường Đại học Ngoại ngữ; Trường Đại học Kinh tế; Trường Đại học Nông Lâm; Khoa Giáo dục Thể chất; Khoa Kỹ thuật và Công nghệ.

Thời gian xét tuyển: Theo Quy chế tuyển sinh.


2. Xét tuyển dựa vào học bạ (sử dụng kết quả lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) (đối với khối ngành sức khỏe và đào tạo giáo viên: Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT, xét tuyển và công bố kết quả: 

- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: Dự kiến từ ngày10/5/2020 đến 10/7/2020
- Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 18/7/2020 đến 20/7/2020
- Công bố kết quả: Dự kiến trước 17h ngày 20/7/2020

3. Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2020 (đối với khối ngành sức khỏe và đào tạo giáo viên: Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT, xét tuyển và công bố kết quả:

- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: Theo Quy chế tuyển sinh.
- Thời gian xét tuyển: Theo Quy chế tuyển sinh
- Công bố kết quả: Theo Quy chế tuyển sinh

4. Xét tuyển dựa vào học bạ kết hợp kết quả thi năng khiếu hoặc xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2020 kết hợp kết quả thi năng khiếu (đối với các ngành năng khiếu)

a) Xét tuyển dựa vào học bạ kết hợp kết quả thi năng khiếu
- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: Dự kiến từ ngày10/5/2020 đến 10/7/2020
- Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 21/8/2020 đến 22/8/2020
- Công bố kết quả: Dự kiến trước 17h ngày 22/8/2020

b) Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2020 kết hợp kết quả thi năng khiếu
- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: Theo Quy chế tuyển sinh
- Thời gian xét tuyển: Theo Quy chế tuyển sinh
- Công bố kết quả: Theo Quy chế tuyển sinh

 

Chi tiết về các thông tin tuyển sinh của Đại học Huế sẽ luôn được cập nhật tại địa chỉ: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn/

Liên kết
×