English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế ký kết biên bản hợp tác với KCG và KCGI, Nhật Bản (23-04-2020 16:17)
Góp ý

Ngày 20/4/2020, Giám đốc Đại học Huế đã ký biên bản hợp tác với Tập đoàn Máy tính Kyoto (KCG) và Trường đào tạo sau Đại học về Thông tin Kyoto (KCGI), Nhật Bản.

 

Trước đó, do thực hiện các biện pháp đối phó với đại dịch toàn cầu Covid 19, bản ghi nhớ đã được ký bởi GS. Hasegawa Wataru, Chủ tịch Tập đoàn KCG và GS. Ibaraki Toshihide, Hiệu trưởng KCGI vào ngày 18/3/2020, sau đó bản ghi nhớ đã được gửi đến Đại học Huế bằng đường bưu điện.

 

Theo biên bản ký kết, hai bên thống nhất cùng hợp tác trong các hoạt động như: trao đổi giảng viên và nhà nghiên cứu; trao đổi sinh viên; trao đổi tài liệu học thuật, thông tin và các ấn phẩm; xúc tiến các hoạt động nghiên cứu chung và các hội thảo nghiên cứu; thực hiện các hoạt động khác.

 

Đặc biệt Đại học Huế và KCGI bước đầu đã cùng nhau xây dựng những chương trình hoạt động cụ thể về việc tuyển giảng viên và học viên cao học sang làm việc và học tập tại KCGI, Nhật Bản. Theo đó, KCGI sẽ tuyển những giảng viên của Đại học Huế thuộc các lĩnh vực hệ thống thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin và các lĩnh vực liên quan đến hệ thống thông tin; giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên, có thể là nghiên cứu sinh có kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn sinh viên; giảng viên có trình độ tiến sĩ có thể phụ trách môn học và giảng dạy chính.

 

KCGI là một trường sau đại học CNTT theo kiểu Mỹ, kết hợp chặt với doanh nghiệp để đào tạo ra các thạc sĩ CNTT có thể làm việc ngay tại Nhật và các nước, đầu vào không chỉ ngành CNTT, tin học mà còn các ngành có ứng dụng CNTT như kỹ thuật, kinh doanh, du lịch, công nghệ tài chính, nông nghiệp, hải dương học, giải trí, y tế, giáo dục, ... khá đa dạng và đáp ứng nhu cầu xã hội thực sự.

 

Tập đoàn KCG là một tập hợp các cơ quan đào tạo toàn cầu được hình thành từ Học viện máy tính Kyoto (Rakuhoku Campus, Kamogawa Campus, Kyoto Ekimae Campus), Trường đại học đào tạo sau đại học về thông tin Kyoto, Trung tâm đào tạo tiếng Nhật Kyoto, Công ty CP KCG Carrier, v.v…

 

PV

Liên kết
×