English | Français   rss
Liên kết
Cung cấp thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19 (10-03-2020 11:00)
Góp ý

Nhằm tăng cường quản lý, kiểm soát, hạn chế lây nhiễm bệnh COVID-19, đồng thời cung cấp thông tin, báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Corona tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại học Huế đề nghị các đơn vị thông báo cho cá nhân có liên quan đến các trường hợp sau đây tiến hành khai báo y tế:

 

  1. Tiếp xúc gần với người nhiễm, nghi nhiễm bệnh COVID-19.
  2. Tiếp xúc với người đi trên các phương tiện công cộng có người nhiễm, nghi nhiễm bệnh COVID-19 theo thông báo của cơ quan chức năng.
  3. Đi đến các địa phương đang có dịch từ ngày 6 tháng 3 năm 2020 đến thời điểm khai báo.

 

Đường link khai báo y tế:

https://forms.gle/qzcEhwFTBHaR9uWb6

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×