English | Français   rss
Liên kết
Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá nội bộ Trường ĐH Nghệ thuật (01-11-2017 03:05)
Góp ý

 

Trong hai ngày 30 - 31/10/2017, Đoàn đánh giá nội bộ (ĐGNB) cấp Đại học Huế chất lượng cơ sở đào tạo đã tiến hành khảo sát chính thức tại Trường Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế. Thành phần đoàn bao gồm PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế làm Trưởng đoàn; TS. Hoàng Tịnh Bảo - Thành viên Thường trực; TS. Trần Thị Thu Trang - Thư ký Đoàn; cùng các thành viên PGS.TS. Võ Viết Minh Nhật, PGS.TS. Trịnh Thị Định, ThS. Hoàng Đình Huề, TS. Nguyễn Văn Đức và giám sát viên ThS. Nguyễn Việt Tường Vân. 

 

 

 

 

Đoàn ĐGNB tiến hành nghiên cứu các hồ sơ minh chứng cho báo cáo tự đánh giá của Trường. Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, Đoàn cũng đã làm việc trực tiếp với các thành viên hội đồng tự đánh giá, yêu cầu bổ sung minh chứng còn thiếu, làm rõ các vấn đề chưa sáng tỏ trong quá trình nghiên cứu sâu báo cáo Tự đánh giá của Trường trước đó. Sự tích cực hợp tác giữa hai bên đã giúp cho Đoàn có những nhận định, đánh giá chính xác hơn. Đoàn ĐGNB làm việc với các nhóm trả lời phỏng vấn, bao gồm: nhóm Lãnh đạo nhà trường; nhóm Giảng viên, nhóm Cán bộ quản lý chuyên môn; nhóm Cán bộ hỗ trợ, nhóm Cán bộ Đoàn thể và các nhà tuyển dụng. Các nội dung phỏng vấn xoay quanh vấn đề làm rõ hơn việc thực hiện sứ mạng, mục tiêu của Trường, các kế hoạch, chiến lược, các quy định, quy chế hoạt động của các mảng công tác của Trường. Với sự nghiêm túc và trách nhiệm, các nhóm trả lời phỏng vấn đã đi thẳng, trực tiếp vào vấn đề được hỏi, giúp cho Đoàn ĐGNB sử dụng hiệu quả khoảng thời gian hạn chế của đợt khảo sát lần này.

 

 

                                                          

Lễ bế mạc được tổ chức vào buổi chiều 31/10 sau khi Đoàn ĐGNB thống nhất các nội dung đã làm việc, hội ý với Ban giám hiệu Nhà trường. Thay mặt Đoàn ĐGNB, PGS.TS. Huỳnh Văn Chương đã trình bày báo cáo sơ bộ kết quả làm việc của đợt khảo sát chính thức này. Báo cáo nêu rõ những điểm mạnh, các vấn đề còn tồn tại theo 61 tiêu chí của 10 tiêu chuẩn trong hồ sơ tự đánh giá của Trường Đại học Nghệ thuật, đồng thời đưa ra các đề xuất cho mỗi tiêu chí nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cơ sở đào tạo của Trường.

 

Kết thúc đợt khảo sát, Trưởng đoàn ĐGNB và Hiệu trưởng PGS.TS. Phan Thanh Bình, Trường Đại học Nghệ thuật đã ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát.

 

Nguyễn Văn Huân

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×