English | Français   rss
Liên kết
Hoàn thành đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở đào tạo tất cả các Trường thành viên của Đại học Huế (03-11-2017 10:03)
Góp ý

Trong 2 ngày 01-02/11, Đoàn chuyên gia đánh giá nội bộ (ĐGNB) đã tiến hành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá chất lượng cơ sở đào tạo trường Đại học Luật, Đại học Huế - trường thành viên cuối cùng được đánh giá.

 

Đoàn chuyên gia ĐGNB Trường Đại học Luật do PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế làm Trưởng đoàn; TS. Hoàng Tịnh Bảo, Trưởng ban KT&ĐBCLGD - Thành viên thường trực; TS. Trần Thị Thu Trang - Thư ký; cùng các thành viên: PGS.TS. Trịnh Thị Định, ThS. Hoàng Đình Huề, TS. Nguyễn Văn Đức, TS. Nguyễn Văn Huy và Giám sát viên ThS. Nguyễn Việt Tường Vân.

 

Trong hai ngày làm việc, Đoàn ĐGNB đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ minh chứng, tham quan hạ tầng cơ sở vật chất, phỏng vấn các nhóm đối tượng liên quan. Cuối ngày làm việc thứ 2, tại lễ bế mạc, PGS.TS. Huỳnh Văn Chương thay mặt Đoàn trình bày báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá theo 61 tiêu chí của 10 tiêu chuẩn. Báo cáo tập trung vào các khuyến nghị nhằm cải tiến chất lượng không ngừng cho Nhà trường.

 

 

Sau quá trình đánh giá cơ sở đào tạo, các Trường thành viên cùng với Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị và 2 Khoa trực thuộc sẽ tiến hành đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo.

 

Nguyễn Văn Huân

 

 

 

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×