English | Français   rss
Liên kết
Cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài vì lợi ích lâu dài (05-10-2017 04:47)
Góp ý

 

Ngày 04/10, PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế đã chủ trì phiên họp giao ban công tác đảm bảo chất lượng giáo dục quý IV, 2017 nhằm đánh giá lại công tác trong thời gian qua và triển khai kế hoạch năm học 2017 – 2018. 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế trao chứng nhận kết quả đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở đào tạo các trường: Khoa học, Sư phạm, Kinh tế

 

TS. Hoàng Tịnh Bảo, Trưởng ban Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế đã báo cáo tổng kết và đánh giá công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2016 – 2017 trên các mảng công tác: đảm bảo chất lượng giáo dục định kỳ, tự đánh giá và kiểm định chất lượng.

 

Trong năm học vừa qua, hầu hết các đơn vị đã thực hiện báo cáo 3 công khai đúng theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT và công bố trên website của đơn vị; khảo sát lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên; khảo sát ý kiến sinh viên cuối khoá về chất lượng toàn khoá học, tình hình việc làm và thu nhập của cựu sinh viên.

 

Thành quả nổi bật là đã có 03 trường thành viên của Đại học Huế, Trường ĐH Nông Lâm, Trường ĐH Y Dược, Trường ĐH Khoa học, đã hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trường ĐH Sư phạm và Trường ĐH Kinh tế đang trong thời gian chờ đợi công bố kết quả chính thức từ phía Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN. Trường ĐH Ngoại ngữ đang hoàn thành công tác chuẩn bị kiểm định chất lượng giáo dục để tiến hành đánh giá ngoài vào đầu tháng 11/2017. Trường ĐH Luật cũng đã lên kế hoạch công tác chuẩn bị đánh giá ngoài –kiểm định chất lượng giáo dục, dự kiến được thực hiện vào quý II năm 2018.

 

Vấn đề được lãnh đạo Đại học Huế và các trường thành viên quan tâm là cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài. Xác định việc đánh giá ngoài sẽ giúp nhà trường xây dựng văn hoá chất lượng trong toàn hệ thống, minh bạch hoá, công khai thông tin; công tác quản lý đi vào nề nếp; khắc phục những điểm yếu sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho đơn vị đào tạo; từ đó, các đơn vị có các giải pháp liên tục cải tiến chất lượng sau kiểm định và đánh giá ngoài, đặc biệt là hành động của hiệu trưởng.

 

 

Năm học 2017 – 2018, bên cạnh việc tập trung triển khai tự đánh giá, đánh giá nội bộ và kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo đối với những đơn vị chưa tiến hành; Đại học Huế sẽ triển khai tự đánh giá và đánh giá nội bộ chất lượng chương trình đào tạo. Dự kiến Đại học Huế sẽ lựa chọn và hoàn thành báo cáo tự đánh giá và đánh giá nội bộ ít nhất 15 chương trình đào tạo của 8 trường thành viên và 2 khoa trực thuộc, phân hiệu; khởi động ít nhất 3 chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao để đánh giá theo tiêu chuẩn AUN-QA. Đặc biệt, thông qua Dự án SHARE, Đại học Huế sẽ chuẩn bị cho công tác kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo trong khu vực ASEAN (SHARE Institutional Assessments) vào đầu tháng 3 năm 2018. Quy trình đánh giá bao gồm báo cáo tự đánh giá, khảo sát của các chuyên gia từ châu Âu và ASEAN, đề xuất theo tiêu chuẩn IQA của AQAF. Đây là một thuận lợi trong việc tiến đến đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp Cở sở đào tạo và nâng cao vị thế của Đại học Huế.

 

PV

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×