English | Français   rss
Liên kết
Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra (26-09-2017 19:43)
Góp ý

Trong khuôn khổ chương trình VLIR – IUC Đại học Huế, từ ngày 25 – 28/9, Đại học Huế tổ chức hội thảo tập huấn về xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra dành cho cán bộ, giảng viên, chuyên viên Đại học Huế.

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế phát biểu khai mạc hội thảo

 

TS. Johnson Ong Chee Bin, chuyên gia AUN-QA

 

Việc xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra là một việc làm cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình đổi mới giáo dục, hướng đến hội nhập quốc tế. Xu hướng này giúp các trường đại học nâng cao được chất lượng. Đây là đợt tập huấn dựa trên kinh nghiệm thực tế, bao gồm các buổi hội thảo mang tính trao đổi, các bài tập thực hành, các bài tập tình huống và thảo luận nhóm, hoạt động bằng tiếng Anh. Giảng viên là Mr. Johnson Ong Chee Bin, chuyên gia AUN-QA (Tổ chức đảm bảo chất lượng mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á). Sau đợt tập huấn, những người tham gia sẽ có thể tích hợp được khung xây dựng chương trình theo chuẩn đầu ra với phương pháp tiếp cận Plan-Do-Check-Act (PDCA) (lập kế hoạch – thực hiện – kiểm tra – hành động) vào việc thiết kế chương trình, phát triển, thực thi và đánh giá; lựa chọn chiến lược thích hợp để thực hiện thu hút các bên liên quan vào việc thiết kế chương trình; ứng dụng nguyên tắc kết hợp chặt chẽ giữa nhu cầu của các bên liên quan, chương trình, chuẩn đầu ra, việc dạy và học và đánh giá sinh viên; lựa chọn phương pháp giảng dạy và đánh giá thích hợp để đạt được chuẩn đầu ra; đánh giá chương trình đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra để nâng cao chất lượng; ứng dụng việc quản lý thay đổi trong thực thi giáo dục dựa trên chuẩn đầu ra.

 

PV

 

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×